SOP: Elektromagnetiske Kredse i Matematik A og Fysik A

 • HTX 3. år
 • SRP (Matematik A, Fysik A, SOP)
 • 12
 • 25
 • 5265
 • PDF

SOP: Elektromagnetiske Kredse i Matematik A og Fysik A

SOP om elektromagnetiske kredse i Matematik A og Fysik A, hvor jeg bl.a. gør rede for elektromagnetisme, og undersøger hvordan en række elementer beregnes i forskellige elektriske kredse - i opgaven kigger jeg bl.a. på RL-kredse og LC-kredse.

Opgaveformulering

”Beskriv begrebet elektromagnetisme og de typiske kredse, hvori dette indgår. Angiv hvorledes spænding, strøm og modstand beregnes i forskellige typer af kredse. Behandl begrebet faseforskydning og de matematiske teorier som muliggør beskrivelse af denne. Beskriv især LC-kredsen og dennes oscillation og resonans.
”Matematisk bør besvarelsen indeholde differentialligninger og evt. komplekse tal.”

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Indholdsfortegnelse 3
Indledning 4
1. Elektromagnetisme 5
1.1 Magnetisk fluxtæthed 5
1.2 Induktion og induktans 8
1.3 Energi i en spole 10
2. Kredse 11
2.1 RL-kreds 11
2.2 LC-kreds 15
Konklusion 21
Litteraturliste 21
Bøger: 22
Internetartikler: 22
Egne Rapporter: 22

Uddrag

"Indledning:
Problemformulering:
”Beskriv begrebet elektromagnetisme og de typiske kredse, hvori dette indgår. Angiv hvorledes spænding, strøm og modstand beregnes i forskellige typer af kredse. Behandl begrebet faseforskydning og de matematiske teorier som muliggør beskrivelse af denne. Beskriv især LC-kredsen og dennes oscillation og resonans.

”Matematisk bør besvarelsen indeholde differentialligninger og evt. komplekse tal.”

Metode:
Opgaven vil blive besvaret ved en analytisk gennem gang af området elektromagnetiske kredse. Da opgaven skal være tværfaglig, og derfor både skal ligge vægt på matematik såvel som fysik, vil der blive lagt vægt på at alle trin i beregninger er fortaget, og at alle udsagn er blevet eftervist.

Nogle love og definitioner inden for elektromagnetismen, er blevet fundet på baggrund af forsøg, og i disse tilfælde vil de blot blive accepteret, med en kilde anført, og derefter vil de være med til at videre bygge en forståelse for elektromagnetiske kredse.

Da viden bliver bearbejdet til ny viden, vil der ikke være kildeangivelser på, med mindre ny viden inddrages i opgaven. Som inspiration til gennemgang og beregning af emnet, er der hovedsagligt blevet anvendt følgende to bøger;

- Hugh D. Young og Roger A. Freedman, University Physics with modern physics, 12. udgave, Sears and Zemansky's.
- Erik Øhlenschlæger, Grundlæggende fysik 2, 3.udgave – 1.oplag, Gyldendal, 1993.

Enkelte steder anvendes rapporter, som er blevet forfattet af undertegnet, som kilde. Det er i tilfælde hvor der bliver lavet en påstand, som forfatteren har grundlag til at lave ud fra tidligere arbejde.

I opgaven behandles kun kredse hvor spændingskilden, hvis til stede, levere jævnspænding. Dette skyldes omfanget af denne opgave. I det tilfælde hvor også kredse med vekselspænding også skulle have været omdiskuteret, ville besvarelsen have været væsentligt mere omfattende."... Køb adgang for at læse mere

SOP: Elektromagnetiske Kredse i Matematik A og Fysik A

[1]
Bedømmelser
 • 14-05-2015
  Givet af Studerende på 5. år
  det er en fin opgave og fortæller lidt om det hele og mere til