Eksternt Regnskab (kapitel 12 - Trojka)

 • HHX 1. år
 • Virksomhedsøkonomi A
 • 7
 • 7
 • 1973
 • PDF

Eksternt Regnskab (kapitel 12 - Trojka)

Besvarelse til opgaverne om eksternt regnskab i kapitel 12 fra Trojkas bog "Opgavesamling til Virksomhedsøkonomi, Niveau A" af Sejr Steen Steensen, John Jensen,
Helle Berg Melgaard, Peter Revald og Jan Furbo Sørensen.

Indhold

Opgave 1
Opgave 2
Opgave 3
Opgave 3
Opgave 5
12.15
Opgave 6
Opgave 12.19
Opgave 7
12.28 (Kun opgave 1)

Uddrag

Opgave 1
Eksternt regnskab kapitel 12
Årsregnskabsloven (ÅRL), årsregnskabsloven indeholder regler for alle de erhvervsdrivende virksomheden, der anvender årsrapporten til eksternt brug. Det er forskelligt for virksomhederne, da ejerformen også har betydning for, om man skal anvende ÅRL bestemmelser. A/S og ApS SKAL anvende ÅRL, da de har pligt til at udarbejde en årsrapport, som skal offentliggøres. Personligt ejede virksomheder som I/S og enkeltmands virksomheder har ikke pligt til at offentliggøre en årsrappot, derfor gælder ÅRL heller ikke for disse virksomheder. Medminde de skal bruge årsrapporten til ekstern brug.
Årsrapport skal give en retvisende billede af virksomhedens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultat.
Grundlæggende forudsætninger for årsrapporten(ÅP), klarhed, substans, væsentlighed, going concern, neutralitet, periodisering, konsistens, bruttoværdi, formel kontinuitet, reel kontinuitet.
ÅPs indhold, en ÅP for en mellemstor eller stor virksomhed i regnskabsklasse C vil typisk indeholde følgende: ledelsesberetning, ledelsespåtegning, revisionspåtegning, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter til årsregnskabet, pengestrømsopgørelse og supplerende beretninger.

Ledelsesberetning, de ter en skriftlig gennemgang af de væsentlige begivenheder i regnskabsåret. Virksomheder i regnskabsklasse(RK) A skal ikke udarbejde en ledelsesberetning. For virksomheder i RK B er der krav om at hvis der er sket væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, ... Køb adgang for at læse mere

Eksternt Regnskab (kapitel 12 - Trojka)

[3]
Bedømmelser
 • 15-05-2013
  Givet af HF-elev på 2. år
  Ser fint ud! Men som vurderingen siger må man ikke regne med 12!
 • 26-01-2012
  fin nok men man kan jo sagtens lave dem selv.
 • 27-10-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  rigtig rigtig goode opgave