Joules lov - Teori og Eksperimentel eftervisning

 • STX 3.g
 • Fysik C
 • 12
 • 5
 • 1182
 • PDF

Rapport: Joules lov - Teori og Eksperimentel eftervisning

Dette er en fysikrapport der handler om at eftervise Joules Lov.

Loven bliver udledt af bl.a. Ohms 1. Lov, og derefter opstiller vi et forsøg der skal eftervise teorien.

Formål:
At eftervise Joules lov for energien afsat i en resistor eksperimentelt.

Indhold

- Formål
- Baggrund
- Skitse af forsøgsopstilling
- Resultater
- Vurdering af slutresultaterne
- Konklusion

Uddrag

 Fremgangsmåde:

Først blev 200 mL vand afmålt, og hældt i kalorimeterskålen. Vandets starttemperatur Tstart blev
målt med termometeret og noteret. Derefter blev spændingskilden indstillet til 4 A, og
spændingsfaldet over resistoren blev aflæst på voltmeteret. Stopuret blev startet samtidig med at
spændingskilden tændtes, og vandet blev konstant rørt rundt for at fordele varmen i hele
kalorimeterskålen. Efter ét minut blev vandets sluttemperatur Tslut målt, og vandet blev skiftet ud
med endnu 200 mL. Dette forsøg blev så gentaget med tidsintervaller, som blev forøget med ét
minut ved hvert forsøg, så vi endte med en måling med et tidsinterval på 6 minutter... Køb adgang for at læse mere

Joules lov - Teori og Eksperimentel eftervisning

[10]
Bedømmelser
 • 15-11-2010
  Udregningerne er gode, samt konklusionen da det ender med en bekræftelse af Joules lov som er formålet.
 • 01-05-2012
  Teorien er rigtig god, det samme gælder illustrationen
 • 24-04-2014
  Den er god, men kunne godt blive bedre
 • 11-04-2013
  Givet af Studerende på 5. år
  Okay opgave med meget få mangler