Søen som økosystem og måling af vandkvalitet - Rapport i Biologi

 • STX 3.g
 • Biologi B
 • 12
 • 6
 • 2239
 • PDF

Søen som økosystem og måling af vandkvalitet - Rapport i Biologi

Vi foretager en biotopundersøgelse af søen som økosystem ved at foretage en række målinger. Disse målinger bruger vi til at vurdere renheden af søen som økosystem.

Formål:
Formålet med denne ekskursion er, at opnå et alment naturkendskab og at blive introduceret til naturvidenskabelige metoder, indenfor bedømmelse af søens vandkvalitet. Derudover er formålet lige såvel at kunne skelne mellem en næringsrig og en næringsfattig sø.

Indhold

Formål
Metoder
Teori
Apparater og materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion/Konklusion

Uddrag

Fremgangsmåde
Vi tog til Rørmosen hvos vi skulle foretage nogle vandprøver. Først fyldte vi en spand med vand, og brugte sien til at fange nogle smådyr vi kom op i spanden, og skulle kigge på når vi kom hjem. Dyrene skulle hjælpe os med at bestemme søens vandkvalitet. Ved hjælp af termometeret tog vi vandets temperatur. Iltmåleren sænkedes ned i vandet og efter lidt tid, kunne man aflæse iltindholdet i mg O2 /l. Sigtedybden måltes ved at sænke secchiskiven ned i vandet indtil den ikke kunne ses. Derefter målte vi hvor langt nede sigtedybden var. PH-værdien måltes ved et stykke pH-indikator papir... Køb adgang for at læse mere

Søen som økosystem og måling af vandkvalitet - Rapport i Biologi

[3]
Bedømmelser
 • 24-10-2013
  ---------------------------------------
 • 22-06-2014
  super god !! rigtig fantastisk når man sidder og mangler lidt information til sin eksamen! nogle få skønhedsfejl her og der men overordnet godt ! :-)
 • 22-08-2016
  Givet af HFe-elev på 2. år
  rigtig god opgave!!!