Svensk Økonomi - International Økonomi

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 10
 • 7
 • 2174
 • PDF

Svensk Økonomi - International Økonomi

Opgaven indeholder en besvarelse af eksamensættet om "Svensk økonomi" fra august 2010. - undertitlen på opgaven var "Finans- og pengepolitik i en krisetid".

Opgaven indeholder en besvarelse af del 1-3 og kommer bl.a. ind på følgende:
Beregning der viser udviklingen i samhandlen mellem Sverige og Danmark og derefter redegørelse for udvikling.
Redegørelse for valutasystem med faste og flydende kurser.
Analyse af Sveriges økonomi i årene 2006-2009.
Ovenståendes påvirkning på den danske betalingsbalance, beskæftigelse og væksten.
Vurdering af hvordan finans- og pengepolitik kan anvendes i henholdsvis Danmark og Sverige under en økonomisk krise.

Lærers kommentar

Fin og velskrevet opgave

Studienets kommentar

En udmærket besvarelse. I opgave 1a savner man lidt en uddybning af, hvilke redskaber, Centralbankerne bruger til at styre valutakurserne. I opg. 1c kunne man godt bruge lidt mere fokus på udviklingen i renteniveauet i Sverige og Danmark.
Generelt savner man lidt mere fylde på opgave 2 og 3.

Indhold

Opgave 1 A)
Opgave 1 B)
Opgave 1 C)
Opgave 2 A)
Opgave 2 B)
Opgave 3

Uddrag

"Opgave 1a):
Ovenfor er vist Danmarks samhandel med Sverige på halvårsbasis i mio. kr., samtidig med at nettoindtægten og indekstallene er beregnet.

Generelt set har både importen og eksporten været faldende i årrækken 2006-2009, dog med en stigning for begge i andet halvår af 2007 og første halvår af 2008.

Dette fald kan bl.a. skyldes den finanskrise hele verden har været i, startende i 2007, hvilket har gjort at forbrugerne holder mere på deres penge, og der dermed ikke er behov for at importere så meget som før i tiden samtidig med, at svenskerne også er mere påpasselige, hvilket kan være en af grundene til eksportens fald.

Det kan lige ledes aflæses, at Danmark gennem disse tre år, på nær første halvår af 2006 og ligeledes i 2007, eksporterer mere end vi importerer.

Man siger at, man helst skal importere og eksportere cirka lige meget, for at holde balance i tingene, men hvis der skal være en lille overvægt på den ene post, er det bedre, at det er på importposten, hvilket det de fleste halvår er i Danmarks tilfælde."... Køb adgang for at læse mere

Svensk Økonomi - International Økonomi

[15]
Bedømmelser
 • 04-12-2011
  rigtig god til at hente inspiration fra. :)
 • 13-03-2013
  Helt perfekt!! god inspiration
 • 05-11-2015
  Givet af Studerende på 5. år
  Brugte den til inspiration, hvor jeg fik en masse gode ideer til, hvad jeg selv kunne skrive. :)
 • 05-01-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Okay til inspiration.