Fremstilling af sund energidrik | Teknologi B

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 12
  • 68
  • 11718
  • PDF

Eksamensprojekt: Fremstilling af sund energidrik | Teknologi B

Eksamensrapport i teknologi B - udvikling af energidrik

Indledning til opgaven
Vi vil i dette eksamensteknologiprojekt på 2. år beskæftige os med under emnet ”Ungdom”. .... I det her projekt hvor det overordnede emne er ungdom, har vi specielt udvalgt at arbejde med fritiden. ..
I gruppen valgte vi specielt fritid og ungdom, fordi at vi finder dette underemne, som det mest interessante at beskæftige sig med. Dette skyldes at vi selv personligt drikker, ryger eller drikker energidrik, og derfor har en hvis kendskab, samt holdning til emnet. Vi mener derfor at det kunne være spændende, at finde ud af hvor usundt det virkelig er at drikke energidrik, hvilken påvirkninger det kan have osv.. Den måde vi har tænkt os at gribe vores emne an på, er ved at se på nogle statistiker, artikler og faktaer, der omhandler fritid og ungdom til fester bl.a.. Efterfølgende har vi i sinde, at gå ind og udarbejde et produkt, der kan være gavn for samfundet, nemlig en sund energidrik. I gruppen har vi tænkt os at dele vores arbejde op, så vi er forberedte til hver gang.
For at være sikre på at vores kilder fra nettet er troværdige, har vi også tænkt os at lave et spørgeskema til målgruppen fra 15 til 22år. Spørgeskemaet vil vi give ud på gymnasiet. Vi vil vide hvor meget de unge drikker, og om de kender konsekvenserne til for meget alkohol og energidrik.

Problemformulering:
Efter at have sat os ind i det her emne er vi nået frem til en problemformulering, som ser således ud.
• Hvad er alkohol og energidrik?
• Hvilken effekt kan kemikalierne og stofferne have på de unge?
• Hvordan har alkohol og energidrik virkning på de unge?
• Hvad kan man i tilsætte i en drik i stedet for alkohol? Så drikken bliver sundere.
• Hvad kan man tilsætte i en energidrik så den bliver sundere?

Indhold

Indledning til fritid og ungdom 5
Problemanalyse 6
Mindmap 8
Hvad er omvendt brainstorm? 8
Problem træ 10
Forklaring til hvad et problem træ er. 10
Problemformulering og afgrænsning: 12
Dokumentation af problem og behovsundersøgelse 13
Krav til løsningsforslag 19
Løsningsforslag 20
Vurderingsskema 21
Valg af løsning 21
Teknologianalyse 21
Plan for projektforløb 23
Produktudvikling 24
Produktkrav 24
Produktfremstilling og dokumentation 25
Fejlkilder/måleusikkerhed 36
Afprøvning 39
Forbedringsforslag 42
Markedsføring 43
Miljøvurdering/LCA 45
Teknologivurdering 47
Konklusion 50
Perspektivering 51
Evaluering 51
Kildeliste 52
Produkttype 57
Tidsplan og aktivitetsplan 58

Uddrag

I vores gruppe mener vi at fritid og ungdom er et kæmpe stort emne, da man kan komme ind på hvad som helst. Det kan dreje sig om en bytur, fester, sport, hobby eller normale hverdage. Der kan være bl.a. tale om rygning, hygge eller alkohol, som er en del af kategorien fest. Rent faktisk er det ikke kun alkohol der er det store problem, men også rygning. Her kan man så komme ind og snakke om hvor meget de unge forbrugere på disse varer, hvor usundt det er, hvor mange penge de bruger på det, hvilken påvirkninger der er, hvad kan det forårsage dem i fremtiden.
Alkoholforbruget blandt danske unge er højere end blandt andre europæiske unge. Flere undersøgelser har vist, at de unge, der tidligt har et stort forbrug af alkohol, også senere i livet er blandt dem, der har det største alkoholforbrug. De umiddelbare ... Køb adgang for at læse mere

Fremstilling af sund energidrik | Teknologi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.