Optimering af vandforbrug | Shampooholder til bruser

  • HTX 2. år
  • Teknologi B
  • 10
  • 72
  • 17718
  • PDF

Eksamensprojekt: Optimering af vandforbrug | Shampooholder til bruser

Eksamensprojekt i teknologi B HTX 2011 om at reducere vandforbrug.

Rapporten omhandler problematikken vedr. vandressourcer og miljøproblemer i de industrialiserede lande. Dokumentation på disse problemstillinger og redegørelse over hvordan man forsøger, at forebygge og bekæmpe problemerne. Derudover tager rapporten udgangspunkt i, at udvikle et produkt der evt. kunne reducere vandforbruget. Derfor er eksisterende vandbesparende produkter også beskrevet i rapporten.
Rapporten omhandler en udviklings proces af et produkt, hvilke steps og metoder man bruger til, at udvikle et produkt på baggrund af en problemstilling.

Lærers kommentar

Fremragende opgave, men for lang og for upræcis.

Indhold

Titelblad 2
Forord 5
Indledning 6
Problemdokumentation 7
Forurening af grundvand 7
Vandforbrug 12
Eksisterende Vandbesparende produkter 13
Brugerundersøgelse 15
Delkonklusion 17
Vandets dag 18
Vand debatten i medierne 18
Produktudvikling 19
Produktkrav 19
Principkonstruktion 20
Opstilling af løsningsforslag 21
Kravmatrix 23
Endelig produktet med tegninger 24
Flowdiagram 28
Udregninger på besparelser 29
Videreudvikling af produkt 31
Værkstedsarbejde 32
Indsamling af materialer 33
Pap og papir modellen 34
Evt.: Prototypens konstruktions og virkningsmåde 35
Test og udregninger 35
Materialeliste 40
Konstruktionen af produktet 40
Delkonklusion 42
Miljøvurdering 42
Mekkaprincippet 42
MEKA Skema 43
Livscyclusanalyse 45
Cradle to cradle 45
Perspektivering 46
Teknologianalyse 46
Teknologi- og samfundsvurdering 50
Samfundsvurdering 51
Teknologivurdering 52
Konklusion 53
Kildeliste 54
Bilagsoversigt 56
Bilag 1 57
Projektbeskrivelse 57
Bilag 2 65
Problemtræ 65
Bilag 3 66
Brugerundersøgelse 1 66
Bilag 4 67
Brugerundersøgelse 2 67
Bilag 5 68
Ekstra produkttegninger 68
Bilag 6 70
Ledelsesstruktur- og organisationsmodeller 70
Bilag 7 71
Udledning af formler til beregning af vores prototype 71

Uddrag

Indledning
I nutidens samfund har vi udviklet os en masse luksusvaner som har medført et kæmpe vandforbrug, specielt i forbindelse med bad, hvilket betyder at elforbruget til opvarmning af vandet er steget betydeligt. Vand er nødvendigt for vores personlige hygiejne, og er derfor en ressource som vi ikke kan undvære. Det er ikke sikkert at der altid vil være rent drikke og badevand, og derfor er vi nødt til at spare på vandet hvor det nu er muligt. Ved at gøre dette i badet opnår man samtidig en besparelse på elregningen. Projektet fokuserer på udviklingen af en løsning til badet, som kan nedsænke forbruget af det varme vand, og derved sørge for at brugeren sparer penge på elregningen, samtidig med at man nedsænker sit generelle vandforbrug. At spare på vandet er et område der har været meget fokus på, og det er derfor et svært område at udvikle ny teknologi til. Projektet vil forsøge at beskrive hvordan vi kan nedsætte vores vandforbrug i hjemmet. Derudover vil disse underpunkter blive dokumenteret og besvaret.
• Hvad bruges vores vandressourcer på?
• Hvilken konsekvens har vores vandforbrug for miljøet og samfundet?
• Hvilke konsekvenser kan vores vandforbrug få for fremtiden?
• Hvordan har vores vandforbrug udviklet sig igennem tiden?
• Hvad kan udvikles som nedsætter vores vandforbrug?
• Hvilken betydning vil udviklingen af et vandbesparende produkt have?... Køb adgang for at læse mere

Optimering af vandforbrug | Shampooholder til bruser

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.