Oprensning af ethanol

Projekt: Oprensning af ethanol

Dette projekt er et resultat af eksamensprojekt udført i ugerne 9-17, ved EUC Vest, HTX Esbjerg.

Projektet præsenterer to forskellige destillationsmetoder til at opkoncentrere ethanol fra en fermente-ringsproces, til ethanol-vand azeotropiske sammensætning. Herefter introduceres en metode til at bryde denne azeotrop vha. azeotorpdestillation. For at teste renheden af ethanol bliver der anvendt tre forskellige analysemetoder, til at sandsynliggøre opkoncentreringen.

Til projektet skal der udarbejdes en projektafgrænsning og en tidsplan, som skal godkendes, inden det eksperimentelle arbejde kan begynde.

Indhold

Forord 3
Projekt indledning 4
Afgrænsning 4
Tidsplan 4
Analysemetoder 5
Gaschromatografi 5
Teori 5
Opbygning af gaschromatografen 6
Måleusikkerhed 7
Vejeanalyse 8
Måleusikkerhed 9
Kemisk analyse 9
Alkohol fremstilling 11
Fermentering 11
Opkoncentrering af ethanol 12
Ethanol-vand 12
Kolonne destillation 13
Refluxdestillation 14
Effektivitet 14
1. delkonklusion 15
Azeotropdestillation 16
Ethanol-Vand-Toluen 17
Ethanol-Vand-Cyclohexan 18
Ethanol-Vand-Benzen 18
2. Delkonklusion 20
Ethanol-benzen 21
Vægtanalyse 22
Kemisk analyse 22
3. Delkonklusion 22
Diskussion 22
Konklusion 24
Kildeliste 25

Uddrag

Ethanol vil blive fremstillet via fermentering, hvorefter der vil blive dehydreret vha. forskellige destillationstyper. Effektiviteten af hhv. kolonnedestillation og refluxdestillation vil blive undersøgt. Ved brug af disse destillationstyper vil man kunne komme op til azeotropen på ca. 95,6 vol. % ethanol. For at opkoncentrere blandingen yderligere, skal azeotropen brydes. For at gøre dette, anvendes der azeotropdestillation, hvor der tilsættes et medbringerstof.
For at dokumentere renheden af alkoholen vil der undervejs blive anvendt gasckromatografi efter hver destillation. Koncentrationen af ... Køb adgang for at læse mere

Oprensning af ethanol

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.