Eksamensprojekt - WSPA (markedskommunikation)

 • HHX 2. år
 • Markedskommunikation C
 • 10
 • 5
 • 1736
 • PDF

Eksamensprojekt - WSPA (markedskommunikation)

Rapport om WSPA

Opgavens indhold:
-Kritisk analyse af promotionsstrategi
-Segmentering og målgruppevalg
-Medieplan
-Den kreative strategi

Uddrag

Kritisk Analyse af Promotionsstrategi
WSPA's (Danmark) promotionsparametre består af Reklame og Public Relations.

Reklame
WSPA går meget op i reklame, og det er primært det virksomheden beskæftiger sig med. De bruger meget TV og Internet, hvor Internettet er mest dominerende. På TV har WSPA reklameret for deres organisation – mest i perioder, dog er det længe siden vi har set dem på TV.
På Internettet ser man ofte noget til WSPA, da de har små bannere rundt omkring på forskelli-ge hjemmesider. Fx har de lige haft en periode med bannere på Windows Messenger, hvor de har vist små klip af skrækfilm, og henvist til deres hjemmeside, hvor man kan læse mere og støtte orga-nisationen. Lige nu har WSPA bannere på Hotmail, men det er stadig skræmmekampagner de prøver at hive penge i land på.

Public Relations
Dette foregår på deres hjemmeside med pressesamarbejde, der virker som supplement til deres re-klamer. På hjemmesiden har de en side kun med pressemeddelelser.
Deres annoncer er goodwill-skabende, det vil sige at de får en positiv holdning fra omgivel-serne. Det er gennem Internettet hele deres kontakt foregår.
WSPA sender nyheder og pressemeddelelser til de officielle medier for at få opmærksomhed.
Budskabet er, at få folk til at ændre holdning og dermed få dem til at støtte dem økonomisk, således ... Køb adgang for at læse mere

Eksamensprojekt - WSPA (markedskommunikation)

[9]
Bedømmelser
 • 01-03-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Downloadede den mest til at følge punkt opstillingen og notere tilgangevinklen, hvilket den var udemærket til.
 • 21-04-2015
  Udmærket, men skulle buge en med mere kød på..
 • 19-03-2014
  super.............sdffsdfs
 • 24-06-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Ok, men svarer ikke til 3.g niveau...