Operation X og Dansk Hørecenter | Eksamensopgave

 • Universitet el. Videregående 1. år
 • Andet
 • 10
 • 21
 • 8029
 • PDF

Operation X og Dansk Hørecenter | Eksamensopgave

Eksamensopgave i Organisation og kommunikation/tekstanalyse og tekstproduktion. Uddannelsen: International Virksomhedskommunikation og Arabisk på SDU. Opgaven er en analyserende besvarelse af et givent eksamenssæt om TV2-programmet Operation X's sag mod Dansk Hørecenter. Opgaven blev bedømt til karakteren 10 og blev dermed tildelt 15 ECTS.

Opgaveformulering
Foretag en kommunikationsanalyse af annoncen fra Ekstra Bladet fra den 25.08.2011 (Bilag 1: Operation X afsløret – med skjult kamera), hvor du inddrager relevante teorier og modeller, der i vilkårlig række indeholder:
Opgave 1
a. En analyse af kommunikationssituationen under inddragelse af kontekst og kultur.
b. En analyse af det valgte medie.
c. En genreanalyse, der indbefatter en vurdering af tekstens udformning.
d. En analyse af modtager(e) og afsender(e) samt deres indbyrdes relation.
Opgave 2
Ud fra ovenstående og øvrigt materiale om organisationen skal du ved hjælp af teorier om organisation og kommunikation foretage en analyse af organisationen, som kommer til udtryk som afsender i casematerialet. Se desuden link til hjemmesiden http://www.dkhc.dk/job-og-uddannelse/ med organisationens egen beskrivelse.
Opgave 3
Vurder Dansk HøreCenters kommunikative strategier ud fra vinklen krisekommunikation samt øvrige perspektiver, du finder relevante, og inddrag i den forbindelse betydningen af kommunikationen for organisationens interessenter internt og eksternt.
Opgave 4
I forlængelse af dine overvejelser skal du udfærdige et begrundet forslag til enten;
a. En alternativ annonce, og/eller
b. andet kommunikationsmateriale, som det efter din opfattelse vil være relevant for organisationen at få produceret.
Opgave 1 - kommunikationsanalyse

Studienets kommentar

International Virksomhedskommunikation og Arabisk 2012.

Indhold

Forord 2
Opgaveformulering 3
Opgave 1 - kommunikationsanalyse 3
Opgave 1a 3
Opgave 1b 6
Opgave 1c 8
Kommunikationsformål 9
Trækstruktur 10
Retorik 10
Opgave 1d 11
Delkonklusion og diskussion 12
Opgave 2 - organisationsanalyse 13
Struktur 13
Kultur 15
Scheins isbjerg 15
Opgave 3 – vurdering af kommunikative strategier 17
Erkendelse 18
Inddæmning 18
Recovery 18
Opgave 4 – tekstforslag 19
Opgave 4b 19
Litteraturliste 20
Bøger inden for pensum 20
Bøger uden for pensum 20
Hjemmesider 20

Uddrag

Forord
I forbindelse med min eksamen i fagene Organisation og kommunikation/Tekstanalyse og tekstproduktion, er jeg blevet stillet en opgave der omhandler Dansk HøreCenter. I dette øjemed er det hensigten, at jeg på baggrund af en række givne bilag i forbindelse med det resterende case-materiale, skal foretage en kommunikationsanalyse, en medieanalyse, en genreanalyse og en analyse af modtager(e) og afsender(e) samt deres indbyrdes relation. Dernæst skal jeg på baggrund af ovenstående analyser samt yderligere case-materiale, foretage en organisationsanalyse. Ydermere er det stillet til opgave, at vurdere Dansk HøreCenters kommunikative strategier ud fra vinklen krisekommunikation, hvortil jeg slutteligt skal udfærdige et begrundet forslag til enten en alternativ annonce eller andet kommunikationsmateriale der efter min opfattelse vil være relevant for organisationen at få produceret.

Jeg kan allerede afsløre at Dansk HøreCenter er en privat virksomhed der blev etableret i 1994 samt at virksomhedens arbejde består i at rådgive og behandle personer med et hørehandicap. Som enhver anden virksomhed, har denne organisation også en række vigtige interessenter og i den sammenhæng er det her relevant at inddrage Henry Mintzbergs interresentmodel , da den skaber et godt overblik over virksomhedens berøringsflader.
Alle disse interessenter er interessante at kigge på da de er målgrupper for virksomhedens kommunikation. I min case er det derfor vigtigt for Dansk HøreCenter, at kommunikere deres fortolkning ud til de forskellige berøringsflader, for at undgå en række af konsekvenser. Til dette formål er der opstillet en række delopgaver, som jeg vil løse i kronologisk rækkefølge... Køb adgang for at læse mere

Operation X og Dansk Hørecenter | Eksamensopgave

[2]
Bedømmelser
 • 07-01-2014
  Super god opgave...................
 • 10-10-2016
  god inspiration og god opgave