Apopleksia Cerebri | Eksamensopgave modul 10

 • Universitet el. Videregående 3. år
 • Andet
 • 10
 • 11
 • 2499
 • PDF

Apopleksia Cerebri | Eksamensopgave modul 10

Ekstern Prøve modul 10.

Indholdet retter sig mod sygdommen Apopleksia Cerebri, herunder patologiske tilstande, farmakologiske behandlingsformer, sygeplejeinterventioner, samt organisations- og ledelsesformer indenfor sygepleje.

Studienets kommentar

Sygeplejerskeuddannelsen 2011

Indhold

1. Patientperspektiv - Apopleksia Cerebri s. 2
2. Patologiske tilstande, farmakologiske behandlingsformer og sygeplejeinterventioner s. 4
2.1 Patologi – Apopleksia Cerebri . s. 4
2.2 Farmakologiske behandlingsformer s. 5
2.3 Sygeplejeinterventioner s. 6

3. Organisations- og ledelsesformer indenfor ledelse af sygepleje s. 7
3.1 Organisationsformer . s. 7
3.2 Ledelsesformer . s. 8

4. Litteraturliste . s. 10

Uddrag

1. Patientperspektiv – apopleksia cerebri
I følgende afsnit analyseres og diskuteres patientperspektivet i forhold til apopleksia cerebri. Dette gøres for at få en faglig viden om det patientologiske perspektiv og for at kunne benytte denne viden, som forståelsesramme, i mødet med akut/kritisk syge patienter. Udvalgte dele af Johan Cullbergs kriseteori benyttes i afsnittet.

”Det startede – eller sluttede – med, at jeg blev ramt af en hjerneblødning. Som et lyn fra en klar februarhimmel kom den bare. Jeg fik et voldsomt blackout i mit gamle liv – fik praktisk talt visket tavlen helt ren…” – Torben Jensen.
(Sundhedsstyrelsen, 2011, s. 129).

Utallige citater, som ovenstående, beskriver hvordan en apopleksi afbryder et normalt livsforløb og i mange tilfælde får en altoverskyggende effekt på patienten og de pårørendes liv. Dette er virkeligheden er for mange apopleksipatienter.
Apopleksiens opståen beskrives, af nogle, som en pludselig og overvældende katastrofe, mens det for andre tager tid at blive klar over de konsekvenser, det medfører, at der er sket noget uundvigeligt i deres liv. Apopleksien tvinger dem til et anderledes liv end tidligere, og har en betydelig indflydelse på humør, personlighed, færdigheder samt roller og sociale relationer. Der er ingen tvivl om, at enhver form for hjerneskade er en kæmpe forandring, og derfor må ses som et brud på hverdagslivet og livsforløbet. Alligevel er det en forandring som enhver apopleksipatient bliver nødt til at forholde sig til. Disse forandringer håndteres tilsvarende på utallige måder (Ibid.)... Køb adgang for at læse mere

Apopleksia Cerebri | Eksamensopgave modul 10

[3]
Bedømmelser
 • 10-01-2013
  En god opgave som er overskuelig.
 • 18-01-2013
  Givet af Studerende på 3. år
  Det er en rigtig god opgave. :-)
 • 22-11-2012
  Givet af Studerende på 3. år
  Rigtig god opgave :)