Eftervisning af Stefan-Boltzmanns strålingslov | Fysik B

 • STX 3.g
 • Fysik B
 • 12
 • 24
 • 3453
 • PDF

Rapport: Eftervisning af Stefan-Boltzmanns strålingslov | Fysik B

Denne rapport vil undersøge varmestråling, de strålingslove og teorier der gælder og vil søge at eftervise Stefan Boltzmanns strålingslov.

Ved hjælp af tre eksperimenter vil vi undersøge og eftervise afstandsformlen og Stefan-Boltzmanns strålingslov ved høje og lave temperaturer.
Vi vil gøre rede for historien bag opdagelsen af formlerne og fysikerne der opdagede dem, samt lidt generel teori om varmestråling.
Rapporten indeholder 3 delforsøg, med deres tilhørende grafer. Disse forsøg vil blive konkluderet og diskuteret og til sidst vil en sammenfattende konklusion samle op på det vi gennem forsøgene har fundet ud af.

Studienets kommentar

Fin rapport. Der mangler en diskussion af fejlkilder.

Indhold

Indledning 3
Historie 4
Teori 5
Apparatur 7
Strålingsdetektor: 7
Varmestrålingskube: 7
Stefan Boltzmanns lampe: 8
Forsøg 1: Afstandsloven 9
Formål: 9
Teori: 9
Apparatur: 9
Udførelse: 9
Resultater: 10
Delkonklusion: 12
Forsøg 2: Stefan-Boltzmanns lov, høj temperatur 13
Formål: 13
Teori: 13
Apparatur: 13
Udførelse: 13
Resultater: 14
Delkonklusion: 15
Forsøg 3: Stefan-Boltzmanns lov, lav temperatur 16
Formål: 16
Teori: 16
Apparatur: 16
Udførelse: 16
Resultater: 17
Delkonklusion: 18
Konklusion 19
Litteraturliste 20
Bilag 1 21
Bilag 2 22
Bilag 3 23
Bilag 4 24

Uddrag

Stefan-Boltzmanns lov blev først opdaget af Josef Stefan, der levede fra 1835 til 1893. Han kom fra en familie der boede i Østrig men kom oprindelig fra Slovenien, hvor hans far var mel-møller og bager og hans mor arbejde som en tjenestepige. Familien var stærk analfabetiske og de var ikke gift. Men på trods af at være bundet af denne negative sociale arv, formåede han i grundskolen at vise at han var egnet til gymnasiet. Dette blev imidlertid ikke til noget, da det ikke var lovligt for 'uægte' børn, at blive optaget på gymnasiet. Dette gjorde hans familie dog bod på ved at blive gift, så de kunne sikre deres søn en ordentlig skolegang... Køb adgang for at læse mere

Eftervisning af Stefan-Boltzmanns strålingslov | Fysik B

[3]
Bedømmelser
 • 04-05-2011
  Super gennemarbejdet rapport med en rigtig god indledning og med nogle fornuftige resultater!
 • 07-04-2015
  fin og brugbar, dog MEGET MEGET lang
 • 19-04-2012
  God opgave..........................