Eftervisning af linseformlen | Fysik B

  • HTX 2. år
  • Fysik B
  • 10
  • 13
  • 2788
  • PDF

Eksamensprojekt: Eftervisning af linseformlen | Fysik B

Eksamensprojekt i fysik B om linser og linseformlen.

FORMÅL
Formålet med mit eksamensprojekt er at finde brændvidden på to forskellige kameraer og eftervise linseformlen, ved at sammenholde de fundne brændvidder med de oplyste brændvidder for de anvendte kameraer. Jeg vil ligeledes undersøge ændring af brændvidden ved brug af to linser og hvilke formler der skal bruges til udregningen heraf. Udover dette vil jeg undersøge hvordan afbildningsmålestokken ændrer sig og sammenhængen mellem ændringen og afstanden til motivet.

Studienets kommentar

Fin opgave. Man bør have noget forklarende tekst i databehandlingen, og man kunne godt have uddybet fejlkilderne og måleusikkerhederne.

Indhold

Forord 2
Referat 4
Formål 4
Teori 4
Linser 4
Linseregler 5
Brændvidde 6
Afbildningsmålestok 9
Hypotese 10
Apparatur til forsøg 1 10
Fremgangsmåde til forsøg 1 10
Dataindsamling og behandling til forsøg 1 11
Apparatur til forsøg 2 12
Fremgangsmåde til forsøg 2 12
Dataindsamling og behandling for forsøg 2 12
Diskussion 12
Konklusion 13
Litteraturliste 15
Bøger 15
Hjemmesider og DVD leksikon 15
Bilag 15

Uddrag

REFERAT
Projektet gik ud på at eftervise linseformlen ved hjælp af to forskellige kameraer og vise hvordan man kan ændre brændvidden ved hjælp af to ”sammensatte” linser, samt hvordan afbildningsmålestokken ændrer sig. Dette gjorde jeg ved at opstille et forsøg, hvor man ved hjælp af måling af motivafstanden og billedaf-standen, var i stand til at bestemme brændvidden og forstørrelsesgraden. Jeg fik bekræftet at den angivne brændvidde var korrekt, og dermed fik jeg også eftervist linseformlen. Min teori angående afbildningsmåle-stokken kunne kun delvis bekræftes korrekt. Ved forsøget med sammensatte linser fik jeg eftervist hvilke linseafstande der er mulige at arbejde med, for at ændre på brændvidden... Køb adgang for at læse mere

Eftervisning af linseformlen | Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.