SRO om EfB | Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SRO om EfB | Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

SRO i Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A om EfB - Esbjerg forenede boldklubber.

Problemformulering
Lav en kort virksomhedsbeskrivelse af EfB A/S

Analyser EfB's strategiske situation, hvor du inddrager:
- relevante afsætningsmodeller
- analyser af de overordnede nøgletal* (afkastningsgrad, overskudsgrad og egenkapitalens forrentning) samt strukturen og udviklingen i virksomhedens indtægter og omkostninger gennem de seneste tre regnskabsår

Diskuter og vurder på denne baggrund EfB's strategiske muligheder for at forbedre virksomhedens resultat.

Indhold

Abstract 2
Virksomhedsbeskrivelse 4
Idé 4
Målgruppe 5
Værdikædeanalyse 6
Up-stream 6
Down-stream 6
Støtteaktiviteter 6
Kernekompetencer 7
SWOT-analyse 7
Nøgletal 10
Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S 10
Silkeborg IF Invest A/S 11
Analyse og konklusion 11
Vurdering af virksomheden 12
Fremtidsforslag 13
Bedre/nye forhold 13
Opkøb 13
Fusion 13
Kildefortegnelse 14
Bøger 14
Internetkilder 14

Uddrag

Virksomhedsbeskrivelse
Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S er en virksomhed, som er delt op i flere forretningsområder. Disse områder, også kaldet SBU'er er:

- Fodbold, som i virksomhedens årsrapport er kaldet modervirksomheden
- Ishockey
- Konference/restaurant
- Amatørdelen

Jeg har valgt at ligge hovedvægten i denne opgave på modervirksomheden, som jeg ser som den mest spændende. Dog vil jeg også se på den samlede virksomhed.

Virksomheden er ejet af mange aktionærer, men Esbjerg Forenede Boldklubber, Hoffmann Capital A/S og Viking Life-Saving Equipment A/S ejer hver mellem 5 og 10 % af virksomheden. Resten af aktionærerne er ikke oplyst, idet de ikke har en betydelig mængde af aktierne.

Virksomheden Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S har ikke et håndgribeligt produkt, men yder derimod en service til forbrugerne i form af underholdning. Underholdningen leveres på sportsområdet i form af sportskamp, som her selvfølgelig vil være ishockey- og fodboldkampe. Derudover har Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S påbegyndt et koncept hvor sponsorer, som står for hovedparten i virksomhedens indtægter, inden et sportsarrangement kan spise i restauranten, høre foredrag og få indblik i dagens kamp fra træneren. Desuden sidder store sponsorer i en VIP lounge under kampene.

Idé
Hvis Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S's idé kort skulle beskrives tror jeg det vil lyde sådan:

Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S vil igennem attraktiv sport tilbyde sportsinteresserede en unik oplevelse, som grundet stemningen skal opleves på et stadion.

Jo bedre Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S kan sælge denne idé til deres målgruppe, jo flere tilhængere får de. Dette vil i sidste ende afspejle sig i, hvor stort et sponsorat virksomheden kan forvente fra evt. nye sponsorer.

Målgruppe
Det kan være meget svært at beskrive den store målgruppe Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S har. Det er derfor nødvendigt at opstille forskellige segmenterings matrixer, som kan hjælpe på forståelsen af hvordan målgruppen er bestemt... Køb adgang for at læse mere

SRO om EfB | Virksomhedsøkonomi A og Afsætning A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.