EU's rolle i Israel-Palæstina konflikten

EU's rolle i Israel-Palæstina konflikten

SSO om EU's udenrigspolitik de sidste 10 år i forhold til Israel-Palæstina konflikten. Med henblik på Barcelona Processen

EU's rolle i Israel-Palæstina konflikten er interessant, fordi konflikten afspejler EU's rolle som global aktør, og samtidig viser hvilke principper EU agerer ud fra i udenrigspolitiske spørgsmål.

Opgaven belyser EU's engagement i middelhavsregionen de sidste 10 år. Opgaven redegører for EU's relationer til Israel og Palæstina, her med særligt henblik på Euro-Medi-Partnership og dets grundlag og bærende principper.
Gennem undersøgelsen vil jeg belyse hvilke strategier der har været styrende for EU's politik i regionen. Her igen med særligt fokus på hvordan EU de sidste år har forsøgt at komme til at spille en rolle i Israel-Palæstina konflikten.
Opgaven diskuterer hvilken rolle EU i fremtiden vil have i Israel-Palæstina konflikten, set i lyset af EU's boykot af Hamas regeringen siden januar 2006.

Opgaven er præget af, at der er mange holdninger hvad angår EU's rolle i Israel-Palæstina konflikten. Derfor har jeg i opgaven inddraget mange forskellige synspunkter og perspektiver fra forskellige eksperter, journalister og forfattere.

Indhold

Indledning
MEDA og Euro-Medi-Partnership.
Associationsaftale
EU og Israel
Action Plan
Israels handel med EMP:
EU og de selvstyrende områder.
Action Plan
Sammenfatning
EU's mellemøststrategier.
Neofunktionalisme og Euro-Medi-Partnership.
EU og ”blød magt”
EU's engagement i fredsprocessen:
Idealisme eller realisme.
Sammenfatning:
EU's rolle efter valget af Hamas regeringen.
EU boykot af Hamas.
EU's nuværende position
Konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

MEDA og Euro-Medi-Partnership.

Euro-Medi-Partnership (EMP) startede i 1995 efter Barcelona-erklæringen . Den har til formål at styrke samarbejdet mellem EU-landene og Algeriet, Egypten, Israel, Jordan, Libanon, Marokko, Syrien, Tunesien, Tyrkiet samt de selvstyrende palæstinensiske områder .
Denne indebærer at man via politisk dialog skal fremme fred og stabilitet i området, forebyggelse af og løsning af konflikter(herunder migration), respekt for demokrati og retsstatlige forhold samt skabe velstand for landenes befolkning via oprettelse af en frihandelszone . Erklæringen bygger samtidig på ”ikke interventions” princippet og respekten for hvert land til selv at udvikle deres ”political, socio-cultural, economic and judicalsystems.”
Barcelona erklæringen er opdelt i tre dele. En politisk- og sikkerhedsdel, en økonomisk og finansiel del samt en social og kulturel del.
MEDA er det finansielle og tekniske instrument for implementeringen af de økonomiske mål som blev vedtaget i forbindelse med underskrivelsen af Barcelona erklæringen i 1995.

MEDA har tre overordnet mål.
- At styrke erhvervsudviklingen i de enkelte lande, hvilket indebærer privatiseringer, virksomhedssamarbejde og øget samhandel med EU.
- At styrke det socioøkonomiske aspekt, herunder uddannelse, teknisk assistance, økonomiske strukturer samt forsknings- og teknologisk udvikling.
- At styrke den regionale integration, dvs. forbedringer af infrastrukturen, opbygning af netværk og investeringer i virksomheder.
Ligeledes gives der støtte til projekter som har en regional dimension indenfor disse 5 områder... Køb adgang for at læse mere

EU's rolle i Israel-Palæstina konflikten

[2]
Bedømmelser
  • 18-03-2010
    Godt sprog og en god rød tråd gennem hele opgaven.
  • 11-12-2008
    god sso, de hjælper mig med at skrive min sso