SRO om EU og velfærdsstatsmodeller i samfundsfag A og historie A

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Historie A)
  • 10
  • 13
  • 3858
  • PDF

SRO om EU og velfærdsstatsmodeller i samfundsfag A og historie A

Studieretningsopgave (SRO) om EU og velfærdstatsmodeller. Opgaven er skrevet i samfundsfag A og historie A.

Problemformuleringen lød:
Sammenlign forskellige velfærdsstatsmodeller i udvalgte EU-lande ved hjælp af relevant statistisk materiale og dokumenter forskelle ved brug af statistiske deskriptorer og grafiske fremstillinger.
Diskuter, hvorvidt det er politisk realistisk, at EU udvikler sig hen imod en fælles EU-velfærdsstatsmodel.

Problemstillinger:
1. Redegør kort for om der er en sammenhæng imellem velfærd, og den liberalistiske og den socialistiske ideologi.
2. Undersøg, forskelle på de tre velfærdsstatsmodeller, ved hjælp af tabeller og matematiske beregninger.
3. Diskuter politiske fordele og ulemper at EU bliver til en union, i forhold til velfærdsstatsmodeller.

Du kan læse mere om de tre velfærdsmodeller i vores kompendium om velfærdsstaten.

Indhold

Indledning. 3
Problemformulering 3
Redelgørelse af ideologier 3
Forskelle på velfærdsstatsmodeller 5
Diskutér politiske fordele og ulemper 8
Konklusion. 10
Litteraturliste. 11
Bilag 12

Uddrag

Med den nye reformtraktat er EU et skridt nærmere en union. Hvis EU bliver til union, vil det påvirke mange lande. En af de ting det kan risikerer at påvirke, er velfærdsmodellerne, og det er en meget vigtig mærkesag i Danmark. Derfor har jeg valgt at koncentrerer mig om velfærd og EU i denne opgave. Jeg vil først se om der er en sammenhæng imellem ideologier og velfærdsmodel, og derefter vil jeg undersøge om der er en forskel på de tre velfærdmodeller. Jeg vil også sammenligne dem med hinanden. Til sidst vil jeg diskutere om der er nogle politiske fordele eller ulemper ved, at EU bliver til en union med, henblik på velfærdsmodellerne. Jeg vil også diskutere om det er muligt kun at have en velfærdsmodel i EU... Køb adgang for at læse mere

SRO om EU og velfærdsstatsmodeller i samfundsfag A og historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.