SRO om EU og dets institutioner

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 16
  • 4044
  • Word2007

SRO om EU og dets institutioner

En SRO i Matematik A og Samfundsfag A, der redegør for de forskellige institutioner i EU, diskuterer det demokratiske underskud og vurderer spørgeskemaers repræsentativitet. Chi i anden udregning og binomialfordeling.

Problemformulering

Redegør for EU's institutionelle opbygning.
Undersøg resultaterne af din spørgeskemaundersøgelse ved hjælp af statistiske metoder og hypotesetest (CHI i anden test) herunder en kort redegørelse for de anvendte statistiske begreber og test. Diskuter spørgeskemaundersøgelsens troværdighed og repræsentativitet, herunder en vurdering af, hvad der kan konkluderes på baggrund af spørgeskemaundersøgelsen. Undersøg endvidere EU's demokratiske underskud, og diskuter hvordan EU kan gøres mere demokratisk. Her skal spørgeskamundersøgelsen inddrages.

Hvis du gerne vil vide mere om EU, så kan du med fordel læse vores EU kompendium.

Indhold

Abstract 3
problemformulering 3
Indledning 3
Redegørelse 4-6
- Europa-parlamentet 4

- Ministerrådet 4-5

- Det europæiske råd 5

- Kommissionen 5

- Domstolen 6
Analyse 6-12
- Statistiske udregninger af spørgeskemaundersøgelse 6-10

- EU's demokratiske underskud 10-12
Diskussion 12-14
- Spørgeskemaundersøgelses troværdighed og repræsentativitet 12-13

- Spørgeskemaundersøgelses troværdighed og repræsentativitet 13-14

Konklusion 15

Litteraturliste 16

Uddrag

Indledning
I 1951 skrev Vesttyskland, Frankrig, Italien, Belgien, Nederlandene og Luxembourg under på traktaten om det fælles Kul- og stålfællesskab. I 1973 tilsluttede Danmark sig efterfølgende den Europæiske Union. Den Europæiske Union består af 5 store indflydelsesrige institutioner som beskæftiger sig med de politiske problemer og vedtager ny lovgivning. Den Europæiske Union består derudover også af 27 samarbejdende medlemslande hvis mål er at løse forskellige politiske debatter sammen. Der diskuteres og debatteres ofte om hvorvidt der er demokratisk underskud i EU eller ej og hvordan EU kan blive mere demokratisk i fremtiden. Dette vil jeg på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse beskæftige mig med.

Redegørelse

EU's institutionelle opbygning

Europa-parlamentet

Hvert femte år, holdes der et direkte valg i EU's 27 medlemslande, her vælges Europa-Parlamentets medlemmer. Hvert land har medlemmer, alt efter hvor stort indbyggertal de har, jo større land, des flere medlemmer. Det bliver der lavet om på, for i 2014 skal hvert medlemsland fremover have, mindst 6 medlemmer og max 96. Det gør at nogle lande må afgive medlemmer, mens andre lande kan se frem til at forhøje antallet af medlemmer. Efter parlamentsvalgene, dannes der forskellige partigrupper i Europa-Parlamentet, medlemmerne kan fra valg til valg ændre partigruppe. Partierne i Europa-Parlamentet, følger ikke nødvendigvis de nationale partier, men nogle af partierne går igen, som permanente partier. Blandt dem er socialisterne, de kristelige demokrater og de liberale. Lige nu sidder der i alt 736 folkevalgte medlemmer i Europa-Parlamentet, ud af de 736 medlemmer sidder der 13 medlemmer for Danmark. Sammen med Ministerrådet og kommissionen udgør Europa-Parlamentet den almindelige lovgivningsprocedure, som betyder at kommissionen fremlægger lovforslag og dermed kan begge institutioner oftest skal ... Køb adgang for at læse mere

SRO om EU og dets institutioner

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.