SOP om EU som fremtidig supermagt i Historie og IØ

SOP om EU som fremtidig supermagt i Historie og IØ

SOP om EU som fremtidig Supermagt i Historie B og International Økonomi A.

Opgaven indeholder bl.a. en redegørelse for EU's økonomiske forhold, og en række analyser af vigtige elementer ved Kina, USA og EU (bl.a. økonomiske nøgletal og arbejdsstyrke).

Hvis du gerne vil vide mere om EU, så kan du med fordel læse vores EU kompendium.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

1 Indledning 3
2 Redegørelse af EU's økonomiske forhold 4
3 Sammenlignende analyse 5
3.1 Analyse af de økonomiske nøgletal 5
3.2 Analysen af Erhvervslivets styrker og svagheder 8
3.3 Analyse af arbejdsstyrken 10
3.4 Analyse af de historiske og politiske forhold 12
4 Vurdering 16
5 Konklusion 17
6 Abstract 18
7 Litteraturliste 19
8 Bilag 20

Uddrag

"Indledning:
Op gennem historien har der været mange supermagter, som alle har bidraget og ændret verden til den verden, vi oplever i dag. Fælles for dem alle, hvad enten vi snakker romerne, det engelske imperium eller Sovjetunionen er, at økonomien blev deres endeligt.

I romernes tilfælde blev omkostningerne til hærene og krigene for store, og så endte de med at blive invaderet. England, som før første verdenskrig havde 1/3 af verden under sit flag, stod tilbage forgældet og ludfattigt efter den første store krig.

Efter det forsvandt deres magt langsomt. Sovjetunionen som i 40-50 år kæmpede med USA om magten, blev tvunget i knæ af for ringe konkurrence evne og for store militære budgetter.

Sovjetunionen efterlod en unipolaritet med USA som den altoverskyggende militære og økonomiske magt. Men den balance er også så småt forsvundet efter den økonomiske krise.

Tilbage står tre potentielle økonomiske supermagter, Kina, USA og EU. Men hvordan ser situationen ud om 10-15 år? Vil USA være i stand til at genvinde sin position, eller vil Kina eller EU overtage den?
I det følgende vil EU's grundlag for at blive betragtet som kandidat blive undersøgt, vha. en grundig redegørelse af EU's økonomi.

Herefter vil jeg foretage en sammenlignende analyse af de tre kandidater, med fokus på de økonomiske nøgletal, erhvervsstrukturer og arbejdsstyrker. Derefter vil de tre kandidaters historiske, kulturelle og politiske forskelle blive analyseret.

Til sidst vil der blive konkluderet på analysen, med henblik på at vurdere spørgsmålet om EU har den bedste mulighed af de kandidater, for at blive den næste økonomiske supermagt."... Køb adgang for at læse mere

SOP om EU som fremtidig supermagt i Historie og IØ

[2]
Bedømmelser
  • 13-03-2013
    Givet af HHX-elev på 2. år
    .................................................
  • 13-12-2017
    Givet af HHX-elev på 3. år
    Ikke så dybde gående