EM Møbler A/S | VØ A | Eksamen december 2008

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk

Eksempelbesvarelse: EM Møbler A/S | VØ A | Eksamen december 2008

Her finder du Studienets vejledende besvarelse af eksamenssættet til VØ A fra d. 18 december 2008 (HHX083-VØA).

Indeholder besvarelse i pdf-fil og bilag i Excel-fil.

Eksamenssættet indeholder besvarelsen af følgende opgaver:
Opgave 1 - Strategi - EM Møbler A/S
Opgave 2 - Produktions- og indkøbsstyring - EM Møbler A/S
Opgave 3 - Knap kapacitet - EM Møbler A/S
Opgave 4 - Investering - EM Møbler A/S
Opgave 5 - Regnskab og budgetkontrol - EM Møbler A/S

Indhold

1.1 (5 %)
Redegør for EM Møbler A/S' nuværende konkurrencestrategi.

1.2 (5 %)
Redegør for, hvilken vækststrategi EM Møbler A/S overvejer at anvende ved indtrængen på det tyske marked.

1.3 (5 %)
Diskuter fordele og ulemper for EM Møbler A/S, hvis produkterne bliver solgt til lavere salgspriser til de tyske forbrugere end til de nordiske forbrugere.

2.1 (5 %)
Redegør for, hvilket produktionslayout virksomheden anvender.

2.2 (5 %)
Bestem den optimale indkøbsstørrelse for stel.

I bilag 1 findes en model til beregning af den optimale indkøbsstørrelse. Modellen kan eventuelt anvendes.

2.3 (5 %)
Beregn de samlede årlige lager- og ordreomkostninger ved den optimale indkøbsstørrelse. Se spørgsmål 2.2.

2.4 (5 %)
Diskuter, hvordan en eventuel omlægning af produktionsstyringen fra ordrestyret produktion til serieproduktion vil påvirke den logistiske effektivitet hos EM Møbler A/S.

3.1 (10 %)
Beregn den optimale afsætningsplan og det samlede dækningsbidrag under hensyntagen til den begrænsede kapacitet på 1.300 maskintimer.

De nødvendige informationer fremgår af bilag 2.

3.2 (5 %)
Beregn den maksimale leje, som EM Møbler A/S kan betale til konkurrenten, for at det er lønsomt at leje lasermaskinen.

3.3 (5 %)
Diskuter, om EM Møbler A/S kan være villig til at betale mere end den beregnede maksimale leje. Se spørgsmål 3.2.

4.1 (5 %)
Redegør for, hvilken investeringsårsag der er tale om.

4.2 (5 %)
Opstil investeringens nettobetalingsstrøm.

I bilag 3 findes en skabelon til opstilling af nettobetalingsstrømmen. Skabelonen kan eventuelt anvendes.

4.3 (5 %)
Beregn kapitalværdien, og vurder om investeringen er rentabel.

4.4 (5 %)
Vurder, hvilken betydning usikkerheden på scrapværdien har for investeringens rentabilitet.

5.1 (10 %)
Færdiggør afslutningsskemaet i bilag 4.

5.2 (10 %)
Udarbejd en resultatkontrol for perioden 01.01. - 30.09.2008.

I bilag 5 findes en skabelon med budgettal til udarbejdelse af resultatkontrol. Skabelonen kan eventuelt anvendes.

5.3 (5 %)
Analyser den udarbejdede resultatkontrol.

Uddrag

1.1 Redegør for EM Møbler A/S' nuværende konkurrencestrategi

Til redegørelsen for EM Møbler A/S' nuværende konkurrencestrategi, tages der brug af Porters generiske strategier. Heri skelnes der mellem konkurrencemæssige fordele og målgruppefokus.

EM Møbler A/S tager en højere pris for deres produkter end de andre udbydere i branchen og dette begrunder de med, at de sælger kvalitetsprodukter, som klart adskiller sig fra konkurrenterne. Dermed er der fokus på at sælge et unikt produkt – og ikke på lave omkostninger. Herved vil der være tale om brugen af en differentieringsstrategi.

Følgende fremkommer af opgavematerialet, vedrørende virksomhedens valg af målgruppe: ”EM Møbler A/S' ide er at fremstille møbler til unge i aldersgruppen 14-24 år. Møblerne skal gøre det muligt at leve funktionelt og i overensstemmelse med tidsånden i en periode af livet, hvor man lever på få kvadratmeter”. Virksomheden har således en relativt snæver målgruppe.

Der er altså tale om salg af et unikt produkt til en snæver målgruppe, hvorigennem der er tale om brugen af fokuseret differentiering som konkurrencestrategi.

1.2 Redegør for, hvilken vækststrategi EM Møbler A/S overvejer at anvende ved indtrængen på det tyske marked

Til redegørelsen for, hvilken vækststrategi EM Møbler A/S har anvendt, tages der udgangspunkt i Ansoffs vækstmatrice.

Den pågældende situation omhandler uden tvivl den nederste halvdel i vækstmatricen, da der er tale om indtræden på et nyt marked. Da der sidestående med dette er tale om en situation, hvor der skal afsættes eksisterende produkter på det tyske marked, så vil der være tale om markedsudvikling..... Køb adgang for at læse mere

EM Møbler A/S | VØ A | Eksamen december 2008

[109]
Bedømmelser
 • 20-09-2011
  Det er ikke iorden. Opgaven i sig selv er fin. Men at man fra adminstratorenes side vælger at tage 600 point for noget der udgør 15% af en opgave er ikke iorden? Simpelthen spil af penge... Ingen kritik af selve opgave, men for prisen. 321 i alt.
 • 08-03-2011
  Givet af HHX-elev på 2. år
  Opgaven er virkelig god! Dog mener jeg ikke, at der bliver anvendt funktionslayout men i stedet linjelayout..
 • 06-01-2015
  Gode besvarelser .....
 • 06-01-2015
  gode besvarelser ...