SRP om Rapsolie til Biodiesel i Kemi A og Biologi B

 • HTX 3. år
 • SRP (Biologi B, Kemi A)
 • 10
 • 20
 • 4399
 • PDF

SRP om Rapsolie til Biodiesel i Kemi A og Biologi B

SRP om Dyrkning af Rapsolie til Biodiesel, hvor jeg har skrevet opgaven med brug af fagene Kemi A og Biologi B, og jeg bl.a. beskriver biologien for raps, og hvordan man fremstiller rapsolie. Herudover kigger jeg på sprøjtemidlerne Alphacypermethrin, Dimethoat og Pesticider, og gennemgår omdannelsen af rapsolie til biodiesel.

Opgaveformulering

Til vores hovedemne ’’ dyrkning af rapsolie til biodiesel ’’, fik vi udleveret spørgsmål, som skal besvares i rapporten. Til emnet fik vi følgende spørgsmål:

Beskriv rapsplanternes optag af næringsstofferne fra jorden, herunder hvilke næringsstoffer, der skal tilføres i jorden i form af gødning for at øge udbyttet.
Ofte behandles rapsmarker med sprøjtemidler for at opnå et højere udbytte. Redegør kort for begrebet " sprøjtemidler".

Herudover skal du beskrive den kemiske opbygning og de fysiske kemiske egenskaber for sprøjtemidlet "Alphacypermethrin" samt to andre sprøjtemidler, som du selv vælger.

Opstil reaktionsskema(er) der viser hvordan rapsolie omdannes til biodiesel.
Diskuter, ud fra et miljømæssigt synspunkt, hvorvidt det er en god ide at bruge rapsolie til fremstilling af biodiesel.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Resume 3
Indledning 4
Problemformulering 4
Beskriv rapsplanternes optag af næringsstofferne fra jorden, herunder hvilke næringsstoffer, der skal tilføres jorden i form af gødning for at øge udbyttet. 5
Kvælstof – nitrogen (N2) 5
De nødvendige grundstoffer 6
Uorganisk gødning (kunstgødning) 8
Organisk gødning 9
Redegør kort for begrebet '' sprøjtemidler '' 10
Herudover skal du beskrive den kemiske opbygning og de fysiske kemiske egenskaber for sprøjtemidlet '' Alphacypermethrin '' samt to andre sprøjtemidler, som du selv vælger 11
Alphacypermythrin 11
Dimethoat 12
Pesticider 13
Opstil reaktionsskema(er) der viser hvordan rapsolie omdannes til biodiesel 14
Diskuter, ud fra et miljømæssigt synspunkt, hvorvidt det er en god ide at bruge rapsolie til fremstilling af biodiesel 16
Konklusion 18
Kildeangivelse 19
Internettet 19
Bøger 20

Uddrag

"Indledning:

I denne opgave skal jeg arbejde med selvvalgt emne '' dyrkning af raps til biodiesel ''.

Til det har jeg fået stillet nogle opgaver, som går ud på, at beskrive rapsplanternes optag af næringsstoffer fra jorden – og hvilke næringsstoffer det skal tilføres til jorden i form af gødning for at øge udbyttet – redegør kort for begrebet '' sprøjtemidler '' – beskrive den kemiske opbygning og de fysiske egenskaber for tre sprøjtemidler jeg selv vælger – opstilling af reaktionsskema(er) der viser hvordan rapsolie omdannes til biodiesel – diskuter, ud fra et miljømæssigt synspunkt, hvorvidt det er en god ide at bruge rapsolie til fremstilling af biodiesel.

Jeg vil løse opgaven ved at søge på internettet over informationer, som jeg selvfølgelig notere i mine kildeangivelser, og låne nogle bøger fra universitetet, Vollsmose bibliotek og central biblioteket."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Rapsolie til Biodiesel i Kemi A og Biologi B

[5]
Bedømmelser
 • 05-02-2012
  rigtig god opgave som hjalp mig en del
 • 13-11-2012
  God rapport, kommet godt rundt i emnet
 • 22-10-2016
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Det er en virkelig dårlig opgave. ingen kilder og den er skrevet på et rigtig lav niveau. Jeg vil gerne have min download point tilbage!
 • 09-04-2015
  Fin fin SRP opgave, kan sagtens bruges