SRP om Dyrberg/Kern i Afsætning A og Engelsk A

 • HHX 3. år
 • SRP (Engelsk A, Afsætning A)
 • 10
 • 30
 • 8534
 • PDF

SRP om Dyrberg/Kern i Afsætning A og Engelsk A

SRP om virksomheden Dyrberg/Kern, skrevet i Afsætning A og Engelsk A, hvor jeg først giver en redegørelse for branding og hvordan dette influerer på en virksomheds succes, samt hvilket brand Dyrberg/Kern præsenterer. Herefter følger en omfattende analyse af kulturelle forhold samt forretningskultur i USA, og slutteligt vurderer jeg en række faktorer som Dyrberg/Kern benytter sig af på nuværende tidspunkt, samt kab benytte i fremtiden for at opnå større vækst.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indhold:
Abstract:
Indledning:
Redegørelse af branding:
- Produktbranding:
- Udviklingen indenfor produktbranding:
- Mærkepræference og merværdi:
- Brandet bag Dyrberg/Kern:
- Corporate branding strategi:
- Visuelle udtryk
- Det stærke værdigrundlag
- Brandformer:
- Kunde-branding
- Medarbejder-branding
- Investor-branding
- Stakeholder- branding
Analyse af kulturelle forhold og forretningskulturen
- Kulturanalyse
- Kendskab til den amerikanske kultur
- Terpstras model
- Sprog
- Værdier og normer
- Social opbygning
- Teknologi og uddannelse
- Gert Hofstede's model
- Magtdistance
- Individualisme
- Usikkerhedsaversion
- Maskulinitet
- Langsigtet orientering
- Usynlige forhold
- Forretningskulturen
- Omgangsformer
Vurdering:
- Differentiering af promotionsparameteren
- Cross cultural promotion
- Sprog
- Religion
- Markedsstadier
- Promotionsformer
- Positionering på markedet
- Unique Selling Proposition
- Fundamentet for succesrig positionering
- Klarhed
- Konsistens
- Konkurrencefordele
- Troværdighed
Konklusion:
Note nr. 1: Valg af brandstrategi: 5 afdækkende spørgsmål
Bilag 1: Model af ”brand essence-modellen”
Bilag 2: Terpstras model
Bilag 3: Hofstede's model
Bilag 4: De 4 P'er
Bilag 5: Forhold der påvirker forretningskulturen
Bilag 6: Oversigt over amerikanske religioner
Bilag 7: Promotion af Dyrberg/Kern
Litteratur - og kildefortegnelse:

Uddrag

1.0 Indledning:
Hovedtrækkene i min opgave set ud fra problemformuleringen, vil i redegørelsen være branding som ikke bliver beskrevet dybdegående i afsætningsgrundbogen.

Branding er en stor del for en virksomhed, hvilket også betyder det er vigtigt at virksomheden har den rette forståelse og brug af branding. Indenfor branding vil jeg komme ind under produktbranding, corporative brandstrategien og de 4 forskellige brandformer, hvor jeg under nogle af de ovenstående punkter vil relatere til Dyrberg/Kern.

I analysen vil jeg komme ind på kulturelle forskelle, som har en stor betydning for samarbejdet mellem kunderne, virksomheden og eventuelle samarbejdspartnere. Jeg vil også se på forretningskulturen i Amerika, eftersom området for opgaven er eksport til det amerikanske marked, og det er en vigtig del, når en virksomhed beslutter sig for at eksportere.

Jeg vil analysere de amerikanske og danske ligheder og forskelle, for at kunne få en forståelse af de mulige problemstillinger, som kan forekomme ved at bevæge sig ind på det amerikanske marked. Jeg vil ud fra en kulturanalyse af markedet komme ind på Gert Hofstede's og Terpstras model, hvor jeg ud fra dem, vil analysere de synlige kulturelle forskelle. Via de usynlige forhold på markedet, vil jeg kigge på forretningskulturen, og analysere disse forhold for Dyrberg/Kern.

Til slut i min vurderingsdel, set ud fra analysen vil jeg vurdere hvorledes om virksomheden skal differentiere deres promotionsparameter, og deres eventuelle positionering på det amerikanske marked.

Under differentiering af virksomhedens promotionsparameter vil jeg kigge på ”cross cultural promotion,” hvor jeg vil se på sprog, religion og markedsstadierne som eventuelt kunne give Dyrberg/Kern promotions-problemstillinger, og vurderingen af hvilken form for promotion virksomheden burde benytte sig af på det amerikanske marked.

Ved vurderingen af Dyrberg/Kern's positionering på markedet, vil jeg gå ind og vurdere fire underpunkter, som er med til at opstille fundamentet for en succesrig positionering... Køb adgang for at læse mere

SRP om Dyrberg/Kern i Afsætning A og Engelsk A

[4]
Bedømmelser
 • 07-04-2012
  det har været en rigtigt god inspiration til min srp, det fik mig til at komme igang med punktet positionering jeg synes ikke der var nogle mangel til opgaven
 • 24-04-2013
  Rigtig fin opgave, tvivler dog på at den kan have givet mere end et 4-tal.
 • 01-03-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god opgave. udmærket
 • 18-01-2012
  okay opgave............

Materialer relateret til SRP om Dyrberg/Kern i Afsætning A og Engelsk A.