SOP om Dynaudio A/S og Regnskabsanalyse i Finansiering og VØ

SOP om Dynaudio A/S og Regnskabsanalyse i Finansiering og VØ

SOP om "Dynaudio A/S" og en regnskabsanalyse og finansiering, i fagene Virksomhedsøkonomi A (VØ) og Finansiering B.

Opgaven handler om analyse af regnskab og andre finansieringsmuligheder.

Formålet med opgaven er at give en analyse på et strategisk niveau, og dette gøres ud fra en analyse af virksomhedes samfundsmæssige relationer, samt økonomiske og politiske forhold som influerer på virksomhedens succes.

Der gives i denne forbindelse en analyse af konkurrencestrategien som Dynaudio A/S benytter sig af (med inddragelse af Porters model), samt en analyse af virksomhedens vækst med Ansoffs vækstmatrix. Herefter følger en kort gennemgang af diverse finansieringsmuligheder der benytter fremmedkapital.

Slutteligt gives der en redegørelse af den vertikale og horisontale balancestruktur, som munder ud i en vurdering af balancestrukturen og finansieringsforholdene hos Dynaudio A/S.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 4
Beskrivelse af virksomheden DYNAUDIO A/S 5
Strategisk analyse af Dynaudio A/S 5
Konkurrencestrategier 6
Vækststrategier 7
Finansiering ved hjælpe af fremmedkapital 9
Analyse af amortisationsprofil 11
Annuitetslån 11
Serielån 13
Stående lån 14
Balancestrukturer 15
Den horisontale balancestruktur 15
Den vertikale balancestruktur (gearing) 16
Ekstern regnskabsanalyse af Dynaudio A/S 17
Dynaudio A/S vertikale balancestruktur (gearing) forrentningshensyn (lodret): 18
Dynaudio A/S horisontale balancestruktur likviditetshensyn (vandret): 20
Konklusion 22
Litteraturliste 23

Uddrag

"Dynaudio A/S er et flagskib indenfor højtalerbranchen, virksomheden producerer højkvalitets og helt unikke højtaler produkter. Dynaudio A/S er en af de verdenskendte danske virksomheder, som har fået en god og markant position på markedet.

Dynaudio A/S flotte højtalere gjorde et indtryk på mig, som derfor fik mig til at skrive om virksomheden.
For at analysere virksomheden på et strategisk niveau bruger jeg Dynaudio A/S årsrapport for 2006, hvor jeg analyserer virksomhedens samfundsmæssige relationer, samt de økonomiske og politiske forhold der har betydning for virksomheden.

Jeg analyserer Dynaudio A/S konkurrencestrategi, hvor jeg anvender Porters model for konkurrencestrategi. Derefter analyserer jeg virksomhedens vækst ved hjælp af Ansoffs vækstmatrix. De 2 modeller kan anvendes da de nødvendige oplysninger er tilgængelige i årsrapporten.

Jeg kommer ind på forskellige finansierings muligheder via fremmedkapital, jeg har valgt at beskrive og redegøre for de finansielle muligheder.

For at gøre begrebet fremmedkapital mere overskueligt og forståeligt har jeg beskrevet og illustreret amortisationsplaner for 3 forskellige lånetyper.

For at nå hen til en vurdering af balancestrukturen og finansieringsforholdene hos Dynaudio A/S redegør jeg først for den vertikale og den horisontale balancestruktur og derefter en ekstern analyse af regnskabet for Dynaudio A/S.

Jeg vælger at analysere og vurdere ud fra det tilgængelige materiale og derfor lægger jeg hele årsrapporten som bilag.

Alle de modeller og tabeller der kan ses i min opgave har jeg lavet for at illustrere og underbygge min tekst. Jeg har valgt at alle mine tabeller og modeller indgår i selve opgaven, og ikke som bilag, da jeg mener dette giver et bedre overblik for læseren."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Dynaudio A/S og Regnskabsanalyse i Finansiering og VØ

[1]
Bedømmelser
  • 09-03-2012
    Niiiiiice inspiration