SOP om Dolle A/S | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Dolle A/S | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

SOP om Dolle A/S, hvor jeg undersøger virksomheden med brug af fagene Afsætning A og Fransk. Jeg foretager en omfattende virksomhedsbeskrivelse og analyse, og gennemgår bl.a. virksomheden med SWOT-modellen, de 4 p'er, og deres parametermix, og kigger på nuværende og mulig fremtidig promotion og strategier.

Studienets kommentar

Opgaven indeholder ikke bilag.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 5
Indledning 6
Virksomhedsportræt 7
Generelt 7
Kvalitet 7
Miljø 7
Analyse af virksomhedens nuværende situation 8
Eksportmotiver 8
Internationaliseringsprocessen 9
Uppsala modellen 9
Eksportberedskab 10
De fire K´er 10
Kompetence 10
Kapital 10
Kapacitet 11
Knowhow 11
Virksomhedens markedsforhold i forhold til Frankrig 12
Værdikædeanalyse 13
Produktudvikling 13
Produktion 13
Markedsføring 14
Salg og service 14
Nuværende strategier og mål 15
Global strategi 15
Strategi i Frankrig 16
SW- Analyse 16
Parameter mix for det franske marked 17
De fire P´er 17
Produkt 17
Pris 17
Place 18
Promotion 18
Landanalyse 19
Generelle forhold 19
Geografiske forhold 19
Demografiske forhold 19
Erhvervsstruktur 19
Transport 20
Politiske forhold 20
Økonomiske forhold 20
Lovgivningen 20
Religion 20
Specifikke forhold 21
Prisniveau 21
Målgruppe 21
Konkurrencesituation 21
Markedsføring 22
OT- Analyse 22
Konklusion på SWOT analyse 23
Fremtidige strategier og mål 24
PLC- kurven og parameter mix 25
Produktet: 25
Pris: 25
Promotion: 25
Distribution: 26
Konklusion 26
Litteratur liste 27

Uddrag

"Indledning:

Jeg vil i den følgende opgave foretage en beskrivelse og analyse af firmaet Dolle A/S og deres strategiske muligheder med vægt på virksomhedens internationalisering, eksportberedskab og nuværende position på det franske marked.

Først of fremmest vil jeg analysere virksomhedens nuværende situation. Dette vil ske vha. forskellige analyseredskaber, hvor jeg først vil komme ind på deres eksportmotiver. Derefter vil jeg komme ind på internationalisering processen, efterfulgt af de fire K' er nærmere betegnet deres eksports beredskab hvor jeg også vil kommentere deres resultater i løbet af de sidste par år.

Efterfølgende vil jeg kommentere på virksomhedens markedsforhold i forhold til Frankrig hvor jeg vil anvende en værdikæde analyse.

Til sidst på analysen af virksomhedens nuværende situation vil jeg komme med en analyse af deres nuværende strategier, en SW- analyse for det franske marked og virksomhedens parameter mix på det franske marked for at afslutte det punkt.

Dernæst vil jeg udarbejde en analyse af relevante generelle og specifikke forhold på markedet i Frankrig, med vægt på efterspørgelsen og forretningskultur. Dette vil jeg gøre ved at fortage en landeanalyse hvor jeg vil komme ind på de generelle forhold og de specifikke forhold i forhold til Dolle A/S i den franske kultur. Herunder vil jeg også bruge Porters five forces analyse.

Jeg vil benytte en OT- analyse og til at slutte af med vil jeg komme med en SWOT analyse for Dolle A/S på det franske marked.

På baggrund af overstående analyse vil jeg vurdere, om der er mulighed for at øge eksporten til Frankrig, og hvis det er muligt vil jeg komme med forslag til fremtidige handlings parametre samt vurdere i hvilken grad disse skal differentieres. For at kunne gøre det vil jeg vurdere deres mål, deres ny strategier og hvilken parameter mix virksomheden skal fokusere på.

Til sidst i opgaven vil jeg komme med en konklusion på hele opgaven, samt en litteratur liste. Jeg har været i kontakt med Dolle A/S og har fået en del insider- viden om Dolle A/S.

Dette betyder at jeg ikke har mulighed for at komme med så mange kildebetegnelser på grund af at materialet er fortroligt. Jeg har derfor også fået ordre på at skolen ikke må gøre opgaven offentligt tilgængelig.

Jeg vil sørge for at holde en rød tråd igen hele opgaven."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Dolle A/S | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SOP om Dolle A/S | Afsætning A og Virksomhedsøkonomi A.