SOP: Dimensionering af Stålbjælker i Teknikfag og Fysik

SOP: Dimensionering af Stålbjælker i Teknikfag og Fysik

SOP om dimensionering af stålbjælker, skrevet i Fysik B og Teknikfag, hvor jeg undersøger hvordan stålbjælker dimensioneres således at de har den rigtige størrelse og styrke. I denne forbindelse gennemgår jeg vektorregning i matematik, og foretager min egen teoretiske dimensionering af stålbjælker til konstruktion.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 3
Indledning 5
Kræfter 6
Kraftmoment 8
Statik 9
Inertimoment 9
Modstandsmoment 11
Dimensionering af bjælken 13
Last på bjælken 13
Reaktionsbestemmelse 16
Dimensionering 18
Nedbøjning 19
Konklusion 20
Vurdering og perspektivering 20
Litteraturliste 22
Bøger 22
Internet 22
Bilag 1. 23
Bilag 2. 24
Bilag 3. 25
Bilag 4. 26
Bilag 5 27
Bilag 6 28
Bilag 7 29
Bilag 8 30

Uddrag

Opgaveformulering
Når en bygning projekteres, er der en række forhold, der gør sig gældende. Den skal kunne anvendes til det, den er beregnet til. I de fleste situation skal arkitekturen også være i orden. Bygningen skal være værd at se på, og den skulle gerne passe ind i omgivelserne. På et område er der ikke plads til kompromisser: bygningen skal kunne holde til de påvirkninger, den udsættes for. Et vigtigt konstruktionselement er i denne forbindelse bjælken.
Giv indledningsvis en uddybet forklaring af den centrale teori vedrørende kræfter og kraftmomenter, og forklar ligeledes de fysiske love, der bringes i anvendelse i forbindelse med reaktionsbestemmelse af simpelt understøttede bjælker. Inddrag i denne forbindelse især vektorregning.
Udarbejd en konstruktionstegning af en selvvalgt simpelt understøttet stålbjælke med udkraget ende.
Redegør for de belastninger, bjælken udsættes for. Lav derefter en belastnings- og beregningsfigur af bjælken og forklar meningen med disse figurer.
Beregn reaktionerne og tegn og forklar tværkraftskurver (Q-kurver) og momentkurver (M-kurver).
Forklare begreberne inertimoment (arealkvadratisk arealmoment) og modstandsmoment samt forskelle på en dimensionering og en nedbøjningsundersøgelse.
Dimensioner bjælken og sikre dig, at den overholder forudsatte nedbøjningskriterier.
Opgavebesvarelse skal have et omfang på 10 – 15 sider, eksklusiv forside, indholdsfortegnelse, kildehenvisninger, bilag og evt. billeder... Køb adgang for at læse mere

SOP: Dimensionering af Stålbjælker i Teknikfag og Fysik

[1]
Bedømmelser
  • 26-04-2011
    god og fin opgave, men ikke det jeg søgte.

Materialer relateret til SOP: Dimensionering af Stålbjælker i Teknikfag og Fysik.