Dioxin | Rapport

 • STX 3.g
 • Biologi A
 • 9
 • 14
 • 4321
 • PDF

Dioxin | Rapport

Dette er stor rapport om dioxin og dioxinforurening.

Indhold

Indledning 2
Dioxin 3
2,3,7,8-tcdd´ toksiske effekt 4
Agent orange 6
Tcdd i vietnam 8
Bien hoa 8
Aluoi valley 11
Konklusion 19
Referenceliste 20

Uddrag

Indledning
For 50 år siden var dioxinforurening stort set ikke-eksisterende. Forureningen opstod ved det elektroniske boom i 1960´erne og 1970´erne, men første i 1980´erne toppede niveauerne i naturen. Siden da, og især inden for de sidste par år, er store bestræbelser blevet gjort for at mindske dioxin i miljøet. Generelt er dioxin et meget stabilt stof med meget lang levetid i miljøet. Halveringstiden til 2,3,7,8-tetachlorobezo-p-dioxin (TCDD) er beregnet til at være fra 6 til 10 år i mennesker, mens enkelte andre congener har en beregnet halveringstid på op til 50 år. Dioxiner bliver opkoncentreret op igennem fødekæden, og akkumuleres i fedtvæv hos fisk, pattedyr og mennesker
Dioxin er måske det farligste kemiske stof, der findes. Siden „Seveso-katastrofen” d. 10 juli 1976, da et uheld forårsagede et stort udslip af dioxin, har der været fokus på dannelse og forekomst af dioxin-forbindelser. Ulykken fik et så alvorligt omfang, fordi hverken arbejderne eller befolkningen var informeret om, hvilke stoffer der blev anvendt i produktionen, eller om uheldet, før 8 dage senere, da virksomheden blev lukket efter en retslig kendelse. Først den 27. juli blev området omkring fabrikken
evakueret.

Dioxin er et syntetisk giftstof. Virkningen på den menneskelige organisme når sit højdepunkt efter 1-2 år, med hudlidelser, svulster, hårfælding, hovedpine og kræft. Det nedbryder kroppens almindelige forsvarsmekanismer mod infektioner, og lader sig kun vanskeligt udskille igen. Men mest foruroligende er dens mulige virkning på arvestoffet.
Et år efter de seveso-katastrofen var 450 børn angrebet af en alvorlig variant af hudsygdommen klorakne, med få chancer for helbredelse. Tre personer var døde af leverkræft. Der blev født 122 deformerede spædbørn - herunder en del mongoloide. I 1978 øgedes tallet til 157. Året før ulykken var der kun ni unormale fødsler i samme område. Ulykken i Seveso rettede søgelyset mod nordamerikanernes brug af dioxin som løvefældningsmiddel i Vietnam. Man regner med, at omkring 550 kg blev spredt fra fly, med en dosering på 9 gram per hektar. Doseringen i Seveso var 40 gram per hektar, hvoraf et af løvfældningsmidderne var ”Agent Orange”. For at gøre områderne beboelige igen har man måttet fjerne 20 cm af jordlaget og erstatte det med ny jord.

Dioxin
Inklusiv de relaterede stoffer som kaldes furaner, findes der i alt ca. 210 dioxiner. De er klassificerede i 2 klasser af kemiske stoffer: Polychlorinerede dibenzo-p-dioxin og dibenzofuraner. Forskellen mellem dioxiner og furaner er at nogle stoffer har en oxygenbro og andre har ikke. Begge klasser af stoffer bliver sædvanligvis kaldt for dioxiner. Et stof som oftest næves når man taler om dioxin er 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD), og det er et af de mest toksiske stoffer man har kendskab til (LD50 = 10-200g Kg L-1).
Dioxin som er et ”fladt” molekyle, dannes ved binding af 2 benzenringe med varierende substition af chlorin på den variable ring position, ved hjælp af to oxygenbroer. Dioxiner er kemisk stabile stoffer, med en meget lav vandopløselighed (mindre en 1g L-1 ), og en begrænset opløselighed i de fleste organiske opløsninger, selvom de har lipophile karakter (Walker; 1996)...

---

Agent Orange
Agent Orange var kodenavnet for en herbicid produceret for militæret, til brug primært i tropiske klimaer. USA militær brugte herbicider i Vietnam i 1962 til 1971. Det antages at der er blevet anvendt omkring 72 mio. liter af herbicider i det sydlige Vietnam i denne periode, hvoraf mere end halvdelen var Agent Orange. Formålet med brugen af herbicider var at rydde vegetation, så de fjendtlige tropper kunne ses. Agent Orange var særligt effektivt mod bredbladet løv, og var derfor ideelt til det tæt bevoksede jungleterræn i Sydøst-Asien. Herbicidet blev sprøjtet med fly og helikopter samt fra landjorden... Køb adgang for at læse mere

Dioxin | Rapport

[1]
Bedømmelser
 • 28-02-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  FIn og detaljeret opgave