Forgængelighed og Biler | Analyse

Guldprodukter er udarbejdet af redaktionen på Studienet.dk
 • STX 3.g
 • Dansk A
 • 12
 • 14
 • 4450
 • PDF

Litterær artikel: Forgængelighed og Biler | Analyse

Kan du ikke rigtig få hul på din litterære artikel om "Digte om Døden", der analyserer og fortolker digtene "Forgængelighed" og "Biler"?
Få hjælp til analysere og fortolke i din litterære artikel om "Digte om Døden" med Studienets opgavehjælp.

Opgavehjælpen til "Digte om Døden" hjælper dig sikkert igennem Opgave 4 fra eksamenssættet 2010 maj i Dansk, hvor man skal skrive en litterær artikel som bl.a. skal indeholde en sammenlignende analyse og fortolkning af de to digte, hvor digtenes måde at fremstille døden på undersøges.

Vores opgavehjælp til "Forgængelighed" af Inger Christensen og "Biler" af Henrik Nordbrandt er en indsamling af alle de, elementer, citater og temaer, det kunne være relevant at komme ind på i en sammenlignende analyse og fortolkning af de to digte.

I opgavehjælpen kigger vi bl.a. nærmere på:

 • Baggrundsviden for analysen og fortolkningen
 • Indgangsvinkler til analysen og fortolkningen
 • Genre
 • Ydre og indre komposition
 • Fortæller og personer
 • Sprog og stil
 • Miljø
 • Tema
 • Digtenes måde at fremstille døden på

Hent opgavehjælpen nu og få hjælp og inspiration til din opgave om "Digte om Døden" med det samme.

Uddrag

I opgaveforlæget bliver du bedt om at lave en sammenlignende analyse og fortokning mellem de to digte ”Forgængelighed” og ”Biler”. For at lette denne sammenligning har vi analyseret de to digte sideløbende og drager i løbet af analysen paralleller mellem dem.

Genre - Lyriske digte

Inger Christensens ”Forgængelighed”
Inger Christensens digt ”Forgængelighed” er et lyrisk digt. Der er ikke noget handlingsforløb i digtet, men der er lyriske elementer som allitteration (bogstavrim) og rytme. Det udtrykker følelser og stemninger og bærer præg af en meget personlig karakter.

Henrik Nordbrandts ”Biler”
Henrik Nordbrands ”Biler” er også et lyrisk digt. Heller ikke i dette digt beskrives der et egentligt handlingsforløb, men det er beskrivelser af stemninger og tanker.

Ydre Komposition
Noget af det, der er mest iøjenfaldende ved et digt er dets ydre komposition. Kompositionen er altid værd at lægge mærke til, fordi den også har betydning for sprog og indhold.

Ydre komposition i de enkelte digte
Antallet og opstillingen af vers og strofer siger ikke kun noget om digtets udseende, men fortæller også noget om dets indhold. Strofer og vers i de enkelte digte
* ”Forgængelighed” består af 2 strofer med henholdsvis 9 og 8 vers.
* ”Biler” består af 5 strofer med 4 vers i de 4 første strofer og 2 vers
i den sidst.

Grafisk præg i de enkelte digte
* ”Forgængelighed” består kun af 2 strofer, og derfor er det svært at pege på, hvorvidt digtet er opbygget kompositorisk stramt eller ej. Der er ikke nogen af versene, der er markant anderledes end de andre eller adskiller sig ved at være ekstra lange eller korte, og digtet ser dermed forholdsvis pænt og overskueligt ud.
* ”Biler” har et mere særegent grafisk præg. I tre af stroferne indgår
”…”, nogle af versene er rykket ind uden systematik og der erulige antal vers. Den ydre komposition er dermed langt mindre
stram end i digtet ”Forgængelighed”.

Indre komposition - forløb og opbygning
Den indre komposition kan enten modstride eller underbygge den ydre
komposition, og det er derfor vigtigt at se den indre komposition i sammenhæng
med den ydre... Køb adgang for at læse mere

Forgængelighed og Biler | Analyse

[25]
Bedømmelser
 • 09-04-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Noterne fungerede som en god hjælp til at komme godt i gang. De tager fat i mange forskellige vinkler, hvilket gør at man får en masse inspiration.
 • 16-04-2015
  Fremragende noter til genren litterær artikel. Meget grundig gennemgang af analyse og fortolkning! Kan klart anbefales :)
 • 15-03-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Guldnoterne er for nice!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 19-01-2014
  godt til inspiration