SRP om Diabetes i Idræt B og Biologi A

 • STX 3.g
 • SRP (Idræt B, Biologi A)
 • 12
 • 25
 • 6633
 • PDF

SRP om Diabetes i Idræt B og Biologi A

SRP om Diabetes i fagene Biologi A og Idræt B.

I opgaven gives først en gennemgang af blodsukkeregulering i kroppen, samt hvorledes glukose optages og oplagres i kroppen.

Herefter følger en omfattende gennemgang af insulinens dannelse, udskillelse og hvordan insulinniveauet påvirker glukoseoptagelsen.

Derefter kommer en gennemgang af diabetes-2, hvem målgruppen er, og hvordan sygdommen gør sig gældende og konsekvenserne af denne.

Slutteligt er der en diskussion af hvorvidt diabetes-2 er en sag for samfundet at ordne, eller det er individet som må tage ansvar for sig selv.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 3
Indledning 4
Blodsukkerregulering 5
Optagelse af glukose i kroppen 5
Oplagring af glukose 6
Insulin 6
Insulin dannelse 6
Insulinudskillelse 7
Glukoseoptagelse via insulin 8
Glukagon 9
Adrenalin 9
Diabetes type-1 10
Hvem får diabetes type-1 11
Diabetes type-2 12
Insulinresistens 14
Følgevirkninger af diabetes 16
Mikrovaskulære sygdomme 16
Diabetisk retinopati 16
Diabetisk nefropati 17
Diabetisk neuropati 17
Makrovaskulære sygdomme 18
Diabetisk ateroseklerose 18
Diabetiske fod 19
Motion som forebyggelse og behandling 19
Type 1-diabetes 19
Type 2-diabetes 19
En sag for samfundet eller individet 22
Konklusion 24
Kilder 25

Uddrag

Diabetes er ikke en nylig registreret sygdom, men har været kendt i mere end 4000 år. Navnet diabetes mellitus, betyder, ”hvad der går gennem med smag af honning” med hentydning til, at kroppen udskiller store mængder sukker i urinen, som derfor kommer til at smage sødt.

Diabetes mellitus er en hurtig voksende sygdom, den kan stort set ramme alle mennesker. Det antages, at der er 250.000 personer i Danmark med diagnosticeret Diabetes mellitus, 90 % af disse har type 2-diabetes, herudover antages det, at der er 600.000 personer, som har prædiabetes , i form af for højt fasteglukoseniveau og for højt måltidsrelateret blodglukoseniveau.

Denne opgave omhandler blodglukoseregulering i den menneskelige organisme, for derigennem at give læseren en bedre forståelse af sygdommen diabetes. Der gives endvidere en biologisk beskrivelse af type 1-, og 2-diabetes.

Det er hovedsagligt insulinen der er et problem, enten produceres der ikke nok - insulinmangel! Eller også påvirker insulinen ikke cellerne korrekt – insulinresistens! Insulin er livsnødvendig, da det hjælper næringsstoffer og specielt glukose ind i cellerne. Uden optagelse af næringsstofferne, vil der følge vægttab, og forstyrrelser i salt og syre/base-balancen.

På længere sigt vil der opstå senfølger, i form sygdomme i kroppens blodkar. Diabetes koster mange leveår og nedsat livskvalitet. Denne rapport vil beskrive hvilken indflydelse, motion har på henholdsvis type 1- og 2-diabetes, og deres følgesygdomme.

Diabetes mellitus er blevet et større og større problem i den vestlige verden. Forsker prøver ihærdigt at finde kilden til diabetes, og udvikle berede medicin til diabetiker.

Bedre behandlingsmetoder vil derfor betyde færre følgevirkninger. Afslutningsvis vil opgaven afsluttes med, at diskutere om hvorvidt diabetes er en sag for individet eller samfundet... Køb adgang for at læse mere

SRP om Diabetes i Idræt B og Biologi A

[8]
Bedømmelser
 • 08-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Det er super, og det har virelig hjulpet mig med min egen SRP som handler om samme emne.
 • 18-03-2017
  Givet af 1.g'er på STX
  Meget fin opgave, godt struktereret, dejligt med forklaringer som giver mening
 • 25-04-2015
  ghvhgg g g g gg g g gggg g
 • 19-10-2014
  gllglgllllgllglglglglgl

Materialer relateret til SRP om Diabetes i Idræt B og Biologi A.