SRO: Det skrå kast og det lodrette spring

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Fysik B)
  • 10
  • 15
  • 2100
  • Word2003

SRO: Det skrå kast og det lodrette spring

SRO i Matematik A og Fysik B med en udledning af de mekaniske processer i det skrå kast og det lodrette spring.

Elevens kommentar

"Fysikdelen er god, men der kunne som skrevet godt gøres mere ud af matematikken. Derudover mangler der en udregning af den totale kraft."

Studienets kommentar

Abstract og litteraturliste mangler.

Indhold

Indledning 2
Det lodrette spring 2
Videoanalyse 3
Kraftplademåling 5
Et kig på graferne 6
Skråt kast med bold 11
Udledning af parabelbanen 11
Et kig på grafen 13
Konklusion 13
Perspektivering 13

Uddrag

Indledning
Vi har til denne opgave udført 2 forsøg: Det lodrette spring og det skrå kast. Til det lodrette spring vil jeg forklare afsæt, svævefase og landing ved brug af grafer, og desuden gøre rede for hvilken bevægelse svævefasen er. Derudover vil jeg kigge på forholdet mellem afsætshastighed og landingshastighed, og forholdet mellem tryk ved afsæt og landing. Til medicinbold-kastet vil jeg eftervise, at en bold der kastes følger en parabelbane, og bestemme V0 ud fra grafen.

Det lodrette spring
Vi skulle måle kraften i et hop på en kraftplatform. Derfor skulle en person udføre et hop på kraftplatformen, der var tilsluttet en pc, som havde logger pro kørende. Samtidigt skulle vi optage personens hop med et kamera, for at kunne sammenligne de to forskellige målemetoders resultater.
For ikke at komplicere variablerne mere end nødvendigt, skulle forsøgspersonen undgå at bruge armene i hoppet. I videoanalysedelen skulle vi sætte punkter efter personens tyngdepunkt, og vi valgte derfor at sætte et kort i højre bag-bukselomme, da det hvis det var på personens forside, ville bøje, og derved besværliggøre punktsætningen. Derfor måtte vi have forsøgspersonen til at stå med ryggen til kameraet.

For at få et overblik over hoppet har jeg valgt at dele det ind i tre dele:
Afsættet:
Som igen kan deles ind i to dele: Forspændingen og accelerationen opad.
Forspændingen: Der hvor forsøgspersonen går ned i hug og ”oplader energi”. Accelerationen opad: Der hvor forsøgspersonen strækker benene, og presser ned mod kraftpladen for at komme op i ... Køb adgang for at læse mere

SRO: Det skrå kast og det lodrette spring

[1]
Bedømmelser
  • 22-01-2011
    Brugbar og god kan klart anbefaledes