SRO: Det senmoderne samfund og Bridget Jones' Diary i eng A og samf A

 • STX 2.g
 • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 11
 • 2925
 • PDF

SRO: Det senmoderne samfund og Bridget Jones' Diary i eng A og samf A

Studieretningsopgave (SRO) om det senmoderne samfund og Bridget Jones' Diary. Opgaven er skrevet i engelsk A og samfundsfag A.

Problemformuleringen lød:
- Redegørelse af væsentlige træk ved det senmoderne samfund med særlig fokus på individualisering.
- En analyse og fortolkning af figuren Bridget Jones fra romanen Bridget Jones' Diary
- Diskussion om hvorledes senmoderniteten afspejles i romanen.

Du kan læse mere om senmoderniteten i vores kompendium om det senmoderne samfund.

Lærers kommentar

Du har skrevet en rigtig god opgave!
Abstract: Super, lige som det skal være.
Indledning: Helt fin.
Redegørelse: Fin - velskrevet + velformuleret/forklaret.
Analyse: Fin - velskrevet + gode citater.
Konklusion: Ditto + af tilpas omfang.
Sprog: Godt flydende, kun få fejl.

Indhold

Indledning 1
Redegørelse 1
Det senmoderne samfund 1
Individualisering 2
Analyse og fortolkning af Bridget Jones 3
Baggrund 3
Analyse og fortolkning 3
Diskussion 5
Konklusion 7
Noter 8
Litteraturliste/bibliografi 9

Uddrag

Jeg har i min opgave valgt at skrive om Helen Fieldings romantiske komedie Bridget Jones's Diary, da den har opnået stor popularitet på verdensplan. Romanen er skrevet inden for genren chicklitten, som fik sit navn i midten af 90'erne og er dermed også en del af senmoderniteten. Den livlige og uheldige Bridget kan mange kvinder i det 21 århundrede identificere sig med, og derfor synes jeg det ville være interessant at komme nærmere ind på hvordan Bridget er som person. Om hun virkelig er en genspejling af nutidens kvinder, eller der ligger andet bag hendes lave selvdisciplin og overforbrug af cigaretter og alkohol.
Opgaven tager udgangspunkt i en redegørelse for de mest karakteristiske træk omkring det senmoderne samfund, hvoriblandt mit fokus er individualisering. Hernæst analyseres og fortolkes Bridge Jones i 'Bridge Jones's Diary', som afslutningsvis bunder ud i en diskussion omkring, hvorvidt senmoderniteten afspejles i romanen... Køb adgang for at læse mere

SRO: Det senmoderne samfund og Bridget Jones' Diary i eng A og samf A

[3]
Bedømmelser
 • 01-12-2011
  Grundig og detaljeret opgave som er til stor inspiration.
 • 09-10-2011
  Givet af HF-elev på 2. år
  Super god, den hjalp mig rigtig meget!! :)
 • 02-05-2013
  brugte dette til min SSO KÆMPE HJÆLP