Det Primære Vindsystem og Klimaet i Vestafrika

 • STX 2.g
 • Naturgeografi C
 • Ingen givet
 • 7
 • 2066
 • PDF

Rapport: Det Primære Vindsystem og Klimaet i Vestafrika

Dette er en rapport om det primære vindsystem og klimaet i Vestafrika.

Formål
Formålet med opgaven er at kunne forklare sammenhængen mellem indstråling, temperatur, tryk, vind og nedbør.

Lærers kommentar

Rigtig god opgave, men en masse der ikke havde behøves at være med. Fik ikke en konkret karakter, men den var i hvert fald 'Over middel' som ca. svarer til en karakter på 10 eller 12.

Elevens kommentar

Jeg har ikke vedlagt et bilag i

Indhold

Formål

Teori
- Atmosfæren
- Troposfæren
- Stratosfæren
- Mesosfæren
- Termosfæren
- Exosfæren
- Højtryk og lavtryk
- Konvektionsceller
- Den intertropise konvergenszone (ITK)
- Vindene
- Passatvindene
- Coriolis kraften
- Monsunvinde
- Konvektionsregn
- Stigningsregn
- Konvergensregn

Opgave 1.
Giv en analyse af satellitfotoet fra 25. oktober 2010.
a. Marker ITK og de dynamiske lavtryk.
b. Hvorfor er ITK ikke lige langt fra ækvator over land og hav?
c. Indtegn passatvindene på den nordlige halvkugle.

Opgave 2.
Giv en analyse af klimaet på de tre vejrstationer i Vestafrika specielt mht. :
a. Årsvariation i vindretning, i hvilke periode er der tale om passat og i hvilke monsun.
b. Sammenhæng mellem nedbør (mængde og tidspunkt) i forhold til afstanden til ækvator.
c. Sammenhæng mellem tidspunkt for regntid og solens zenitpassage over området.
d. Variation af temperatur.

Opgave 3.
Giv en vurdering af levevilkår ved de tre stationer mht. landbrugsproduktion, inddrag side 50-53 i denne vurdering.

Uddrag

Atmosfæren:
Atmosfæren består af et tyndt lag med forskellige luftarter som ilt, kuldioxid og kvælstof. Den er også livsnødvendig for mennesker, dyr og planter, da atmosfæren er med til at forsyne os med ilt og CO2. Den beskytter os også mod meteorer, støv, partikler røgent- og gammastråling fra verdensrummet, samt de ultraviolette stråler som kommer fra Solen.
Atmosfæren deles også op i fem sfærer: Troposfæren, stratosfæren, mesosfæren, termosfæren og til sidst exosfæren... Køb adgang for at læse mere

Det Primære Vindsystem og Klimaet i Vestafrika

[5]
Bedømmelser
 • 01-06-2015
  å¨påp¨p¨å¨åp¨på¨på¨på¨på
 • 04-02-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig god opgave. Mere end jeg skulle bruge ihvertfald
 • 11-06-2013
  fyldesgørende opgave!
 • 07-03-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  God inspiration men kunne være mere fyldestgørende