Carlsberg på det indiske marked

 • HHX 3. år
 • Afsætning A
 • 12
 • 5
 • 1873
 • PDF

Carlsberg på det indiske marked

Afsætningsopgave om Carlsberg på det indiske marked.

Opgaven indeholder:
- en redegørelse af Carlsbergs målgruppe på det indiske ølmarked,

- en analyse af brugte eksportmotiver, der ligger til grund for Carlsbergs eksport til Indien,

- en diskussion om Carlsbergs strategier på det indiske marked, samt en vurdering af Carlsbergs parameteranvendelse på det indiske marked med særlig fokus på promotion.

Besvarelsen er løst ud fra artiklen "Det nye Indien er blevet øllets store slagmark" som blev ført i Politiken d. 7. april 2010.

Uddrag

1. Redegør for Carlsbergs målgruppe på det indiske ølmarked.
For at kunne redegøre for Carlsbergs målgruppe er man nødt til at komme ind over forskellige kriterier.
Først og fremmes skal vi kigge på hvilket land og region Carlsberg sælger til. I avisartiklen gøres der rede for hvilket land Carlsberg i øjeblikket prøver at markedsfører sig og brande sit eksklusive mærke i. Dette er det ”nye” Indien der i artiklen fremstår som det måske mest lovende ølmarked i verden.
Når landet er fundet skal der produkt- og markedsbestemmes. Produktet er Carlsbergs øl, som skal sælges i Inden. Men der er stor forskel på måden at se alkohol på i Indien og Danmark. For det første er det ikke tilladt er reklamere for øl i Indien og Carlsberg er derfor nødt til at finde alternative måder er reklamere for sin øl. Derudover er der 26 forskellige delstater med 26 helt forskellige regelsæt for alt fra salgsregler over skat og told på import og eksport mellem staterne. Desuden er det flere steder kun myndighederne der må distribuere og sælge øl.
Når Carlsberg skal beslutte sig for, hvem de vil sælge sit produkt til, bør de gennemføre en segmentering. Det vil sige en proces, der gennemføres for at inddele et marked i ensartede brugergrupper med ensartede præferencer i forhold til virksomhedens produkt.
Derfor skal Carlsberg ind og kigge på en konsumentenhed. En konsumentenhed er en.... Køb adgang for at læse mere

Carlsberg på det indiske marked

[8]
Bedømmelser
 • 27-01-2011
  Fin opgave, ser frem til at bruge opgaven. meget god til inspiration!
 • 14-09-2011
  Indeholder stort set det hele... Super fin..
 • 16-12-2012
  GODDDDDDDDDDDDDDDDDDD
 • 18-03-2012
  Givet af HHX-elev på 3. år
  pkaskaskdækaæskøæaskdøæsaø