SRP om Det uperfekte menneske og narcissisme i det senmoderne samfund

 • STX 3.g
 • SRP (Dansk A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 23
 • 7470
 • PDF

SRP om Det uperfekte menneske og narcissisme i det senmoderne samfund

Dette SRP arbejder med Det narcissistiske menneske i det senmoderne samfund.
Gennem en analyse af Jørgen Leths "Det uperfekte menneske" undersøges genren i forhold til tendenser i samfundet.
Opgaven er skrevet i fagene Dansk A og Samfundsfag A.

Du kan læse mere om det senmoderne samfund, så kan du læse vores kompendium om samfundstypen her.

Opgaveformulering

Redegør for de centrale træk ved det senmoderne samfund med fokus på narcissistiske tendenser.
Giv derefter en analyse af Jørgens Leths: Det Uperfekte Menneske, som derudover indeholder en diskussion af genren af bogen.
Foretag slutteligt en vurdering af den fundne genre i henhold til det senmoderne samfunds tendenser, eksempelvis brugen af medier som et spejl, samt konsekvenserne af disse narcissistiske strømninger.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

INDLEDNING 4
TEORETIKERES SYN PÅ DET SENMODERNE SAMFUND 5
Anthony Giddens 5
Adskillelse af tid og rum 5
Sociale relationer, der rekonstrueres på tværs af tid og rum 5
Øget refleksivitet: alt er til diskussion 6
Christopher Lasch 7
Thomas Ziehe 8
JØRGEN LETH: DET UPERFEKTE MENNESKE 8
Fortælleren 9
Jørgen Leth 10
Miljø 13
Tema og Budskab 14
Diskussion af bogens genre 15
BIOGRAFIEN I DET SENMODERNE SAMFUND 16
Medier som et spejl 18
Konsekvenser 18
Opløsning 19
Opløsningen i forhold til Jürgen Habermas' teori om den borgerlig offentlighed 19
Camilla Schwartz Hvorfor er vi bange for autofiktionen? 20
KONKLUSION 21
LITTERATURLISTE 23

Uddrag

Indledning
Det traditionelle samfund byggede på traditioner og normer. Mennesket var i høj grad bundet af den sociale arv og samfundets traditioner i form af sociale hierarkier, og havde derfor ikke mulighed for at udvikle sin egen identitet. I det traditionelle samfund blev man født med den identitet, som skulle følge individet resten af livet.

Men i dag lever vi i et samfund, som har været præget af store udviklinger og forandringer, hvilket er betegnet som det senmoderne samfund. I dag er samfundet aftraditionaliseret, og det store spørgsmål er derfor ”Hvordan skal min identitet se ud?”

Identiteten i dag er individets billede på sig selv. Det er dét billede i offentligheden, som præsenterer menneskets identitet, og derfor er det vigtigt for mennesket at iscenesætte sig selv. Dette bliver gjort gennem medierne, og derfor har mediernes udvikling været en vigtig brik, for at kunne danne sig en identitet.

Gennem dette projekt, vil der redegøres for teoretikere med centrale træk ved det senmoderne samfund med fokus på narcissistiske tendenser. Derudfra en analyse af Jørgen Leths erindringsbog Det uperfekte menneske – scener fra mit liv med udgangspunkt i teoretikernes teorier om det senmoderne samfunds individ i forhold til narcissisme. Derudover en diskussion af bogens genre, da denne genre har betydning for forståelsen af menneskets behov for iscenesættelse af sig selv.

Til sidst bliver der foretaget en vurdering af denne genre i forhold til det senmoderne samfund med inddragelse af Camilla Schwartzs artikel Hvorfor er vi bange for autofiktionen?, for derefter at beskrive konsekvenserne ved denne genre og samfundets udvikling, og hvad den gør ved menneskets identitetsdannelse i det senmoderne samfund. Individet skal selv skabe sin identitet, hvilket det gør ved at spejle sig i samfundet og ud fra denne spejling udstille sig selv gennem medierne.

(...)

Fortælleren
Fortælleren i Det uperfekte menneske er Jørgen Leth selv, som genfortæller sin egen livshisto-rie. Leth kan navneidentificere sig som forfatter, fortælleren og hovedpersonen. Fortællingen er altså en selvbiografi som både henviser til det skrivende subjekt, Leth, men også til det bio-grafiske, som er scenerne fra hans liv. Da det er ham selv, der skriver om sin fortid og oplevel-ser, lægger det op til en fortællersynsvinkel set gennem hans egne øjne. Derved kan han prin-cipielt pynte på sin egen fortælling om sig selv, og derved lægge meninger og holdninger om sin personlighed ind på læserens nethinden, uden at læseren vil vide om det er hans egentlige personlighed, man bygger sig et billede af, eller hans personlighed som et pyntet subjekt. For-tællersynsvinkel er altså en ”jeg-fortæller”, og Leths liv får læseren beskrevet inde fra Leths indre, dermed en indre vinkel af hans tanker og opfattelser, men en ydre af hans omgivelser... Køb adgang for at læse mere

SRP om Det uperfekte menneske og narcissisme i det senmoderne samfund

[4]
Bedømmelser
 • 04-02-2016
  Jeg synes den er perfekt :)
 • 27-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave, der passer fint til mit emne :)
 • 05-08-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Fin opgave - dog med nogle mangler
 • 18-06-2015
  Udemærket, dog med mangler

Materialer relateret til SRP om Det uperfekte menneske og narcissisme i det senmoderne samfund.