AT synopsis om Det gode liv i Samfundsfag og Dansk

 • STX 3.g
 • AT (Samfundsfag A, Dansk A)
 • Ingen givet
 • 8
 • 2784
 • PDF

AT synopsis om Det gode liv i Samfundsfag og Dansk

Få input til at skrive din AT synopsis i Dansk og Samfundsfag med dette eksempel på AT om Det gode liv.

I synopsen besvares problemformuleringen, som lyder:

Hvad er definitionen på det gode liv og dermed det bedst mulige samfund?

Samt problemstillingerne:
- Redegør for Enhedslisten og Liberal Alliances mærkesager, som de fremgår af de respektive partiprogrammer, med særligt henblik på deres opfattelse af det bedst mulige samfund.
- Analyser ved hjælp af diskursanalysen, hvordan Enhedslisten og Liberal Alliances italesætter det gode liv.
- Vurdér henholdsvis Enhedslisten og Liberal Alliances definition af det bedst mulige samfund.

Studienets kommentar

Problemstillingen er god, for den lægger op til dybtgående arbejde i begge fag, og den sætter samfundsfag og dansk i et fint samspil. Emnet Det gode liv er samfundsfagligt, og danskfaglige analyser benyttes som redskab.

Metodeafsnittet er også godt, men det kan hæve niveauet yderligere, hvis det forklarer, hvordan metoderne benyttes mere konkret i projektet.

Delkonklusionerne/konklusionen er på et okay niveau, hvor både danskfaglige og samfundsfaglige mnetoder benyttes i praksis. Dog er det et problem, at eleven kun svarer meget overfladisk på sin problemstilling.

Alt i alt en synopsis, der er lidt over middel.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Problemstillinger
Metoder
Diskursanalysen
Samfundsvidenskabelig metode
Delkonklusion:
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Det gode liv
Der findes ikke en præcis definition eller eksakt sandhed om, hvad ”det gode liv” er. Det er i høj grad subjektivt og dermed op til den enkelte, hvad denne opfatter som ”et godt liv”. Ligeledes afhænger det af, hvilket emne der tages op. Inden for politik opfatter man efter min mening ”det gode liv” som, hvordan man indretter det bedst mulige samfund. Der er som bekendt flere og vidt forskellige bud på dette; alt afhængig af hvilken politisk overbevisning, som den enkelte er tilhænger af. Nogle tror bl.a. på, at fællesskabet samt en magtfuld stat vil være bedst for individet og samfundet, mens andre tror på individets frihed og ansvar samt en stat med begrænset magt. Jeg vil med min opgave se på to partier, Enhedslisten og Liberal Alliance, der efter min mening er partier, der befinder sig længst væk fra hinanden rent politisk, da begge partier i modsætning til f.eks. Venstre og Socialdemokratiet ikke har rykket sig ind mod midten. De har meget få politiske synspunkter, der er i overensstemmelse med hinanden. Endvidere er der en forskel i, hvordan begge partier i talesætter deres bud på, hvordan det bedst mulige samfund defineres.

---

Delkonklusion:

Redegør for Enhedslisten og Liberal Alliances partiprogrammer med henblik på, hvordan de mener, at det bedst mulige samfund konstrueres.

Liberal Alliance og Enhedslisten ønsker begge politiske, samfundsmæssige og økonomiske forandringer i Danmark, da begge partier er utilfreds med den måde det danske samfund fungerer på. Partierne vil som sagt gå to vidt forskellige veje for at konstruere det bedst mulige samfund, hvilket jeg vil beskrive i dette afsnit.

Liberal Alliance:

Liberal Alliance knytter sig overordnet til den liberalistiske ideologi, der hviler på et individualistisk menneske- og samfundssyn, hvor det enkelte menneske har en række naturlige rettigheder bl.a. retten til liv, frihed, ejendom og ser overordnet statens rolle som at respektere og beskytte dette samtidig med, at staten skal have en begrænset rolle. Disse ifølge partiet universelle elementer, mener de ikke, indgår i tilstrækkelig grad i det nuværende danske samfund og i den politik, der føres. De ønsker... Køb adgang for at læse mere

AT synopsis om Det gode liv i Samfundsfag og Dansk

[7]
Bedømmelser
 • 09-10-2013
  Virkelig god og dybdegående opgave. Dog for meget tekst i forhold til en synopsis, virker mere som en SPR opgave.
 • 24-03-2014
  Meget uoverskueligt og alt for tekst. ........... spild af point
 • 08-04-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god opgave til at komme i gang
 • 11-11-2014
  Fin opgave, giver godt indblik i dansk-samfundsfag AT.