Det første korstog | DHO | Analyse af Pave Urban II's tale

 • STX 2.g
 • DHO
 • 10
 • 11
 • 3548
 • Word2007

Det første korstog | DHO | Analyse af Pave Urban II's tale

En DHO i Historie A om det første korstog. Den indeholder en historisk gennemgang af det første korstog, en analyse af Pave Urban II's tale og vurdering af hvorvidt helligkrig eksisterer i nutiden

Problemstilling:
Jeg vil redegøre for det 1. korstogs forløb og de faktorer der dannede baggrunden til det
Jeg vil analysere Pave Urban II's tale, for at finde ud af hvad der motiverede de kristne korsfarere til at drage i hellig krig
Jeg vil vurdere hvorvidt den hellige krig afspejler sig i nutiden

Indhold

Indledning
Kapitel 1: Redegørelse for Det 1. korstogs forløb
Kapitel 2: Analyse af Pave Urban II's tale
Kapitel 3: Vurdering af hvordan den hellige krig afspejler sig i nutiden
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Indledning:
Den 27. november 1095 var et større kirkemøde i Clermont i Gallien, Sydfrankrig netop ved at være ovre . En tusindtallig skare var samlet foran byens katedral på kirkemødets næstsidste dag. På denne dag, på dette sted holdte den katolske pave af Rom, Pave Urban II, en epokegørende tale der ved talens afslutning fik folk til at råbe de berømte ord: ”Gud vil det, Gud vil det!” . Rygterne spredte sig hurtig som en løbeild over hele Vesteuropa, og var startskuddet til det første korstog mod det hellige land, for at generobre byen Jerusalem, og til en krig mod araberne som først ville slutte ca. 200 år senere. Eller skulle den?
Men var det første korstog ikke andet end drevet af religiøse årsager? Jeg vil i denne opgave redegøre for det 1. korstogs forløb og de faktorer der dannede baggrunden til det. Derefter vil jeg analysere Pave Urban II's tale, for at finde ud af hvad der motiverede de kristne korsfarere til at drage i hellig krig, hvorefter jeg til sidst vil vurdere hvorvidt den hellige krig afspejler sig i nutiden.

Kapitel 1: Redegørelse for Det 1. korstogs forløb
Det Byzantinske kejserrige havde de seneste år ledt flere og flere nederlag mod det tyrkiske stammefolk, seldjukkerne. Rigets landområde var derfor blevet mindre og mindre i takt med at seldjukkerne nærmede sig, og nu stod de så meget tæt på hovedstaden, Konstantinopel. Stammekongen Suleimand havde senest erobret Nikæa, der lå mindre end 3 dages march fra Konstantinopel. Men det fik Kejser Aleksios 1. til at slå alarm, og gentog den tidligere opfordring fra 1073 til paven og opfordrede til at de øst- og vestkristne i fællesskab burde fordrive islam. Det resulterede sig så i, at d. 27. november i år 1095, selvsamme år, at Pave Urban II. og holdte den berømte tale hvori han opfordrede alle kampdygtige kristne til at ty til sværds, og skaffe hvad der ... Køb adgang for at læse mere

Det første korstog | DHO | Analyse af Pave Urban II's tale

[8]
Bedømmelser
 • 20-06-2011
  Rimelig fair opgave, har nogle gode elementer!
 • 29-05-2012
  Opgaven er rigtig god! super formulering
 • 21-10-2014
  Helt i top! :-).....
 • 06-12-2013
  Super inspiration, velskrevet opgave