SOP om Det Danske Velfærdssamfund i Historie og IØ

SOP om Det Danske Velfærdssamfund i Historie og IØ

SOP om Det Danske Velfærdssamfund, som indeholder en beskrivelse af det danske velfærdssamfunds historiske udvikling fra 1890'erne og frem til i dag. Jeg beskriver udvikligen, og inddrager en række forlig og reformer, både før og efter Første Verdenskrig og Anden Verdenskrig.

Jeg gennemgår også flexicurity-modellen. Slutteligt diskuterer jeg andre velfærdsmodeller, og et kig på en mulig fremtidig model for at afhjælpe de nutidige udfordringer for velfærdsstaten - Opgaven udarbejdede jeg i International Økonomi A og Historie B.

Studienets kommentar

Der er lange passager under "Løsninger" delen der bare er kopieret fuldstændigt herfra: http://www.fm.dk/db/filarkiv/18664/Samlet_sammenfatning_teknisk.pdf - Dog er der kilde på, så formelt er det ikke plagiat, omend det ikke er ret god stil.

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstrakt 4
Indledning 5
Definition af den danske velfærdsstat 6
Den danske velfærdsstat 6
Velfærdsstatens historiske udvikling 6
Velfærdsstaten inde og under 1. verdenskrig 6
De første nye love 6
Nye reformer 7
September forliget 8
Flexicurity modellen 9
Grundlovsændringen i 1915 10
Mellemkrigstiden 10
Krakket på New Yorks børs 10
Kanslergadeforliget 10
Efterkrigstidens sociale velfærdsstat 11
Velfærdsstatens guldalder 11
Oliekrisen og politisk modstand 12
Socialdemokratiet som stor aktør 12
1970ernes økonomiske nedtur samt fattig 80erne 13
Fra 1900erne til velfærdsstaten i dag 14
Fremtidens udfordringer til velfærdssamfundet 15
Demografi 15
Velstandsdilemma 16
Globalisering 16
Individualisering 17
Løsninger 17
Tilbagetrækning 18
Efterløn 18
Levetidsindeksering 18
Tilbagetrækning 18
Skattestigninger 19
År-for-år finansiering 20
Beskæftigelse via. investeringprojekter 21
Uddannelse 21
Brug af elementer fra andre velfærdsmodeller 22
Brug af elementer fra den residuale model 22
Lavere skat 22
Brug af elementer fra den selektive model 23
Brugerbetaling 23
Forsikringer 23
Børnepasning 24
Konklusion 25
Litteraturliste 26
Bogligt materiale 26
Web sites 27
Film materiale 28
Artikler 28
Vedlagte bilag 30-42

Uddrag

"Indledning"

Velfærdsstaten har eksisteret i Danmark, i mange år, og har været igennem, en lang historisk udvikling. Mange lande misunder os vores system, men er det virkeligt så godt, som vi går og tror, og kan vi med fremtidens udfordringer opretholde vort nuværende serviceniveau?

Jeg vil derfor starte med at beskrive, det danske velfærdssamfunds historiske udvikling, fra 1890erne og frem til i dag.

Jeg vil i min beskrivelses af denne udvikling, inddrag forskellige forliger og reformer der er blevet vedtaget, samt beskrive udviklingen inde, og efter 1. og 2. verdenskrig. Derunder vil jeg komme ind på den såkaldte flexicuritymodel.

Dernæst vil jeg analysere udfordringerne til velfærdsamfundet, samt hvad vi kan stille op, overfor disse udfordringer. Alternativer til velfærdsstaten vil også blive vurderet som løsninger, i forhold til de problemer, som velfærdsstaten risikerer at løbe ind i, med fremtidens overnævnte, analysere udfordringer. For at belyse udfordringer vil jeg inddrage diagrammer, for at se udviklingen i grundforløbet samt ved følgende løsningsforslag.

Derefter vil jeg diskutere om andre velfærdmodeller – som den selektive og den residuale model – indeholder elementer som vi kan bruge i fremtiden, for at lette det store pres, på det offentlige.
Min motivation til emnet, er kommet efter vores gennemgang af velfærdskapitlet i international økonomi, samt vores gennemgang af krigene samt forligene i samtidshistorie, hvor jeg har fået en interesse for velfærdsamfundets oprindelse.

Efter min moster fra Canada, var i Danmark i efteråret, og hun fortalte om det offentliges rolle i samfundet derover, blev jeg meget nysgerrig omkring deres reformer og den offentlige opgave løsning derover, samt meget glad for at der er denne lige fordeling i Danmark, grundet vores velfærdsmodel."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Det Danske Velfærdssamfund i Historie og IØ

[3]
Bedømmelser
 • 13-02-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  En problemformulering ville nu være meget rart så man kan se hvad du svarer på
 • 29-01-2013
  God opgave, lang og meget omfattende!
 • 10-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  gooooooooooooooooooooooooood