SOP om Det danske Spillemonopol i IØ og Afsætning

SOP om Det danske Spillemonopol i IØ og Afsætning

SOP i fagene Afsætning A og International Økonomi A, med beskrivelse af det danske marked for sportsspil, samt Danske Spil's parameteranvendelse i fremtiden under forudsætning af ny markedsstruktur.

Lærers kommentar

"Ikke tilstrækkelig kildekritik."

Studienets kommentar

Indholdsfortegnelse og litteraturliste mangler

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Uddrag

"Indledning:
Det danske spillemonopol er presset fra flere vinkler. Sager hober sig op, politikere diskuterer om monopolet skal brydes, og udenlandske aktører vil ind på markedet. Formelt er Danske Spil bevilliget en eneretsbevilling på at udbyde spil.

Det må jo så betyde at de er eneste aktør på det danske spillemarked, men er de nu i virkeligheden også det? Jeg vil redegøre for hvordan monopoler almindeligvis er som markedsform, og dernæst analysere det danske spillemonopol og den reelle markedsform i forhold til dette. Hele debatten er omfattet er megen jura, samt politiske synsvinkler, hvorfor dette også vil præge opgaven.

Endvidere vil jeg komme ind på tipsmidlernes betydning for statens indtægter og udgifter, samt komme med 2 bud på mulige måder at få indtægterne hus ved en ny markedsform. Samtidig vil jeg vurdere, ud fra analysen af det danske spillemonopol, hvilken der er mest sandsynlig og vil egne sig bedst.

Endelig skal Danske Spil tilrettelægge sine parametre til en evt. ny markedsform og lovgivning. Jeg vil i sidste del af opgaven vurdere hvordan de skal fastlægge parametrene ved en sådan ændring af marked og lovgivning."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Det danske Spillemonopol i IØ og Afsætning

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.