Det danske politiske system | Noter

 • STX 1.g
 • Samfundsfag C
 • Ingen givet
 • 13
 • 2957
 • Word2003

Det danske politiske system | Noter

Meget grundige, men overskuelige, noter til emnet: Det danske politiske system
På baggrund af bogen: Liv i Danmark.

Elevens kommentar

Lavet til eksamensoplæsning.

Indhold

Retssystemet i Danmark
De 4 former for magt
Magtens tredeling
Medierne
Eksperter og embedsmænd
EU
Parlamentarisme
Det danske demokrati
Indirekte og direkte demokrati
Den danske magtudrednings demokrati- og magtbegreb
Konkurrence- vs. deltagelsesdemokrati
IKT og demokratiet
Danmarks tre politiske niveauer
Politisk deltagelse og politiske roller
Lovgivningsprocessen
Menneskerettigheder
Betydningen af EU og globale forhold
Globalisering

Det danske politiske system | Noter

[2]
Bedømmelser
 • 22-09-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  god og overskuelig opgave med mange gode synsvinkler
 • 23-06-2014
  Rigtig gode notater, og de er til stor hjælp.