Det attiske drama

  • STX 2.g
  • Oldtidskundskab C
  • Ingen givet
  • 7
  • 1328
  • Word2003

Noter: Det attiske drama

Her finder du omfattende noter, som gennemgår det attiske drama.

Noterne kommer blandt andet onkring tragediens oprindelse, Tragedieopførelser i 400-tallet f. Kr., Tragediens bestanddele og Grækenland i det 5. århundrede.

Elevens kommentar

Det er meget anvendeligt i forbindelse med Antigone og Medea.

Indhold

Indholdsfortegnelse 1
Det attiske drama 2
Tragediens oprindelse 2
Tragedieopførelser i 400-tallet f. Kr. 2
De store dionysier: 4
Tragediens bestanddele: 4
Dramaturgi 5
Dramaet inddeles i 5 akter med hver sin faste funktion 5
Grækenland i 5. årh. 6
Storhedstiden 6
Den høj klassiske periode ca. 450 – 400 6
Perikles, Athens stemme. Ca. 492- 429 f.kr.: 6
Et bipolært system: 7

Uddrag

Den attiske tragedie – Attika
Tragediens oprindelse
 534 f. kr. fandt den første tragedie sted med skuespilleren Thespsis for den græske gud Dionysos. Det var en tilbagevendende begivenhed i Athen for guderne.
 Thespsis: tragedien = en forbindelse mellem tragedieopførsel og dyrkelse af guderne og de religiøse højtider.
 Det dionysiske livssyn – det modsatte af det apollinske livssyn
o Ekstase → at træde ud af sig selv
o Entusiasme → at optage guden i sig – en tilnærmelse til guderne
o Man kommer ud af... Køb adgang for at læse mere

Det attiske drama

[1]
Bedømmelser
  • 13-02-2009
    lidt for "punktlig" - ikke så sammenhængende.