DIO rapport om Kinas udvikling

DIO rapport om Kinas udvikling

DIO rapport i Samtidshistorie B og International Økonomi A om Kina og dets økonomiske og samfundsmæssige udvikling.

Problemformulering
Jeg vil redegøre for den økonomiske udvikling i Kina fra Deng Xiaoping kom til magten i 1976 frem til i dag. Jeg vil kort gennemgå Deng Xiaopings reformer og herunder belyse reformernes betydning for den store økonomiske vækst, man i de senere år har set.

Derefter vil jeg analysere de nuværende samfundsmæssige forhold i Kina ud fra udvalgte samfundsøkonomiske mål. I forbindelse med dette vil jeg sammenligne det rige Østkina(By) med det fattige Vestkina(land). Ud fra dette vil jeg belyse hvilke karakteristiske forskelle der ligger mellem disse, og ikke mindst hvad disse forskelle betyder for Kina som nation.

Dernæst vil jeg vurdere de tiltag, den kinesiske regering har gennemført og vil gennemføre i fremtiden, for at få det fattige landbrugskina på niveau med det rige storbykina. Jeg vil i denne forbindelse også vurdere hvilke muligheder der ligger i det nuværende Kina, bl.a. i sammenhæng med hvilke muligheder/problemer der ligger i det fattige landbrugskina som hovedsageligt ligger i Vest.

Indhold

1.0 Indledning 3

2.0 Redegørelse for Kinas økonomiske udvikling 4
2.1 Fra Mao Zedong til Deng Xiaoping 4
2.2 Deng Xiaopings reformprogram 4
2.3 Kina som økonomisk stormagt 5
2.4 Delkonklusion 6

3.0 Analyse af Kina ud fra de samfundsøkonomiske mål 7
3.1 Kinas økonomiske vækst 7
3.2 Inflationens betydning for kinesisk forbrug 8
3.4 Fuld Beskæftigelse 9
3.5 Den Sociale lighed 9
3.6 Ulighedens betydning for Kina som nation 10
3.7 Delkonklusion 11

4.0 Vurdering af tiltag mod social ulighed 12
4.1 Sociale ulighed, Korruption og Menneskerettigheder 12
4.2 Øget velfærd – En menneskelig og økonomisk mulighed? 13
4.3 Delkonklusion 14

5.0 Konklusion 15

6.0 Reflektion 16

7.0 Noter 18

8.0 Litteraturliste 20

Bilag 1 – Kinas vækst i BNP
Bilag 2 – Investeringer, sektorinddelt
Bilag 3 – Vækst i Bankudlån
Bilag 4 – Inflation
Bilag 5 – Årsindtægt pr. indbygger - Regionalt
Bilag 6 – Årsindtægt pr. indbygger – 1980-2005

Uddrag

1.0 Indledning
Asien ridder i øjeblikket på den kinesiske drage, som med sin store styrke og hurtighed, er med til at skabe økonomisk vækst. Dragen er stor og almægtig, men er ikke fri for svagheder. Kina er på mange måder indbegrebet af yin og yang. Modsætninger har altid præget Kina og gør det stadig den dag i dag. Mørket er så småt begyndt at skygge for den ellers så strålende kinesiske sol. Solen har i nu 30 år strålet uforstyrret. Kina har haft en økonomisk vækst, man aldrig har set mage til i verdenshistorien. Solen har dog skinnet klarest over Østkina, og ikke formået at kaste lys over hele det store rige, da Vestkina på mange måder er skyggebelagt. Kina er præget af social ulighed, og store dele af Vestkina er karakteriseret ved fattige landbrugssamfund, som står i klar kontrast til det velhavende Østkina, som generelt er kendetegnet storbyer. Kan denne tvetydighed accepteres i en global verden, hvor Kina stadig får en større og større betydning og hvad skal Kina gøre for at skabe balance i det store rige?

Den Kinesiske drage voksede sig især stor i perioden fra 1976, hvor Deng Xiaoping kom til magten og frem til i dag. Jeg vil i denne opgave redegøre for den økonomiske udvikling i netop denne periode, samt beskrive hvilke reformer der ligger til grund for disse, og hvilken betydning reformerne har haft for den kinesiske økonomi. Denne redegørelse bliver udarbejdet ud fra faget samtidshistorie, ved hjælp af væsentlige kilder, der skal være med til at beskrive hvilke historiske fakta der er relevante for perioden.
Dernæst vil jeg analysere Kinas nuværende samfundsmæssige forhold ud fra udvalgte samfundsøkonomiske mål, hvor der især vil blive lagt vægt på økonomisk vækst og social lighed. Herunder vil jeg tage udgangspunkt i relevante faglige teorier fra International Økonomi, som f.eks. penge- og finanspolitik, BNP og gini-koefficient etc., men også hvilke samfundsmæssige tendenser der er grundlag til disse. Igennem de samfundsøkonomiske mål vil jeg sammenligne det rige Østkina(by) med det fattige Vestkina(land). Derigennem vil det også blive belyst hvilke karakteristiske forskelle der er mellem disse, og hvilken betydning disse forskelle har for Kina som Nation.
Afslutningsvist vil jeg vurdere de tiltag, den kinesiske regering har og vil gennemføre for at få en større social lighed, samt hvilke tiltag som kunne være relevante at udføre i forbindelse med udnyttelsen af de mange muligheder, der ligger i det nuværende Kina. Herunder vil jeg diskutere Kinas velfærd, også i forbindelse med hvilken velfærdsmodel der vil kunne hjælpe det kinesiske folk og derved også regering... Køb adgang for at læse mere

DIO rapport om Kinas udvikling

[18]
Bedømmelser
 • 14-04-2010
  Jeg synes grundlæggende opgaven er god - hvert fald god inspiration. Mener dog ikke opgaven ligger til et 12 tal.
 • 23-11-2010
  rigtig god opgave - skulle bare bruge den til at se, hvordan det skulle stilles op. Men mangler der ikke fodnoter?
 • 02-02-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  helt igennem fantastisk opgave, god fylde
 • 14-10-2013
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Fantastisk opgave - rigtig god til Dio om kina