Det Erhvervsøkonomiske område - Opstart af egen virksomhed

 • HHX 1. år
 • Afsætning A
 • 10
 • 23
 • 3647
 • PDF

Det Erhvervsøkonomiske område - Opstart af egen virksomhed

En rapport på 23 sider (inklusiv bilag). Brugt til fremlæggelse om Det Erhvervsøkonomiske område. Opgaven lød på at opstarte egen virksomhed.

Indhold

Indhold
Indledning 3
Problemformulering 3
Alexander Stjernholms personprofil 4
Virksomhedsprofil for Intelligent Electronic Software I/S 4
Intelligent Electronic Software I/S's idé 5
SWOT-analyse af Intelligent Electronic Software I/S
Markedsbeskrivelse
Konkurrentanalyse
Segmentering af markedet
Konkurrencestrategi
Målsætninger
Forretningsplanen: Markedsføring
Virksomhedens parametermix (de 4 p'er)
Etablering og finansiering
Handlingsplan

Uddrag

Indledning
I denne rapport vil vi beskrive opstarten af IT virksomheden Intelligent Electronic Software I/S. Vi er fem drenge, som starter virksomheden som et interessent selskab, da vi ikke har så mange penge, som det kæver at opstarte som ApS eller A/S selskab. Vi udvikler en software som kan oversætte ord og sætninger gennem mobilers kameraer. Vi får software udviklingsvirksomheden Astenit til at opfinde og producere softwaren, da de udbyder noget af den bedste ekspertise på området. Vi kontakter selv vores kunder og har fået en kontrakt igennem med Nokia. ”Nokia kontrakten” indebærer at Nokia sælger softwaren forinstalleret i nye mobiler eller som download fra deres hjemmeside. Softwaren vil koste 30 kr. og vi får 1 % hvilket svarer til 30 øre per solgt software. For at finansiere projektet har vi lånt 1 million kroner i banken og har selv skudt 500.000 i det.

Problemformulering
Vi vil undersøge om det er muligt for os at starte en virksomhed som udvikler en software til telefoners kamera, hvor kameraet så kan scanne ord og så bliver det oversat til dit sprog.
I den forbindelse vil vi redegøre for vores virksomheds målsætninger, konkurrencestrategi og markedsbeskrivelse.
Udover vil vi analysere markedet samt de markedsføringsmæssige og økonomiske uligheder – herunder finansieringsmæssige problemstillinger.
Til sidst vil vi gennem udarbejdelse af bl.a. etableringsbudget, finansieringsbudget og likviditetsbudget for det første år vurdere virksomhedens overlevelsesmuligheder efter år 1... Køb adgang for at læse mere

Det Erhvervsøkonomiske område - Opstart af egen virksomhed

[4]
Bedømmelser
 • 09-12-2010
  Super opgave! synes ikke der mangler noget, og er nem og overskuelig !
 • 14-12-2010
  rigtig fin opgave. den gav mig meget hjælp til min egen opgave :)
 • 02-01-2016
  Mangler noget eller faktisk en hel del :)
 • 23-05-2012
  den er okay fin!!!!!