Demokratiet i Antikkens Grækenland - Platon og Perikles

 • STX 2.g
 • Historie A
 • Ingen givet
 • 10
 • 2919
 • PDF

Demokratiet i Antikkens Grækenland - Platon og Perikles

Dette er en historieopgave om demokratiet i Det Antikke Grækenland, hvor vi undersøger Platon og Perikles' holdninger til demokratiet.

Problemformulering.
Giv en redegørelse for det athenske samfund, herunder demokratiet, i det 5. og 4. århundrede £ Kr. Herefter ønskes en analyse af teksterne Platons "Staten", "Det "nye" gymnasiums fremstilling af Perikles og demokratiet" og "Kan man kalde Perikles' styre demokratisk". (Thiedecke, "Ansigt til ansigt med grækerne", s. 49-51, 55-59 og 59-61) med særligt henblik på demokratiet. Endelig ønskes en vurdering og diskussion af, hvor demokratisk det græske demokrati var, hvilke fordele og ulemper det havde.

Indhold

Indholdsfortegnelse 2
Indledning til det antikke grækenland 3
Borgerne 3
Metoikerne og slaverne 4
Athen og befolkningen. 5
Styreformen I athen 5
Demokratiet 6
Forskellige syn på demokratiet 6
Kildeværdi 8
Hvor demokratisk var det athenske demokrati? 9
Konklusion 10
Litteratur liste 11

Uddrag

Borgerne
Athen består af tre befolknings klasser borgerne, metoikerne og slaverne, de mest privilegerede er borgerne. I Athen bliver man født som borger, der er ganske vist fremmede der fåt borgerskab ved Kleisthenes' indførelse af demokratiet i 507. I tiden derefter er det nok, hvis ens fader er borger i Athen, men i 451 får Perikles vedtaget en lov om, at man kun, kan få borgerskab, hvis begge ens forældre er athenske borgere.

Disse ændringer er ifølge Aristoteles almindelige i radikale demokra-tier, man øger først antallet af borgere ved optagelse af fremmede, slaver o.s.v. indtil det jævne folk har sikret sig et flertal på folkeforsamlingen, efter dette er nået stopper man tilstrømningen og er yderst nærig med at give fremmede borgerskab.

Man strammer nu kravene for at ikke flere end hø-jes nødvendig får andel i de goder borgerskabet medfører. Det er kun borgerne der må eje jord og de voksne mandlige borgere er også de eneste med politiske rettigheder, med dette følger der værnepligt og forskellige skatter . Der er mange fordele ved at være borger i Athen og der er også en vis socialhjælp at hente for de fattige. Hvis der er krise bliver der delt korn ud til borgerne og hvis en borger falder i krig går staten ind og betaler for opfostringen af mindreårige sønner... Køb adgang for at læse mere

Demokratiet i Antikkens Grækenland - Platon og Perikles

[14]
Bedømmelser
 • 08-06-2004
  Meget fin opgave... Godt til at repiterer det tørre stof til eksamen
 • 30-04-2007
  rigtig god
 • 24-05-2013
  God opgave og inspiration
 • 26-09-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  God aflevering, fandt det jeg søgte