Design af bro - Matematikprojekt på HTX

  • HTX 2. år
  • Matematik B
  • 12
  • 20
  • 3310
  • PDF

Rapport: Design af bro - Matematikprojekt på HTX

Matematikprojekt der handler om design af en bro. Opgaven er meget fyldestgørende og alle mellemregninger er medtaget. Desuden er der medtaget illustrationer til alle opgaver.
Opgaven besvarer følgende spørgsmål:

1. Opstil en ligning for cirklen.

2. Opstil en funktionsforskrift for den del af cirklen der indeholder cirkelbuen AQB.

3. Angiv definitionsmængden for AQB.

4. Opstil en funktionsforskrift for parablen ATB.

5. Beregn y-koordinaterne til D og E.

6. Beregn længden af afstivningen DE.

7. Opstil en ligning for den linie, l, der går gennem punkterne EF.

Opgaven kommer fra bogen "MAT B2, HTX" af Jensen og Marthinus.

Uddrag

Opgave:

Opstil en ligning for cirklen

Problemanalyse:
For at løse denne opgave, skal man kende nogle formler og værdier. Det eneste der var opgivet
til denne opgave var figur 2. På figur 2 indgår der en cirkel, som går gennem punkterne A, Q og
B, har centrum i C og har en radius på 1000m.
For at løse denne opgave skal der bruges noget teori. En vigtig ligning er ligningen for en cirkel.
Den står skrevet her... Køb adgang for at læse mere

Design af bro - Matematikprojekt på HTX

[1]
Bedømmelser
  • 19-02-2011
    flot . men mangler dog opgave 8 :-s