SRP om Depression i Biologi A og Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • SRP (Biologi A, Samfundsfag A)
 • 10
 • 22
 • 7877
 • PDF

SRP om Depression i Biologi A og Samfundsfag A

SRP der omhandler depression, som inkorporerer både samfundsfaglig viden og biologiske årsager, samt gennemgår behandlingsmetoder. Opgaven er skrevet med brug af fagene Biologi A og Samfundsfag A. Slutteligt vurderes det om depression er særskilt knyttet til det senmoderne samfund og senmoderniteten.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract: 2
Indledning: 3
1.1 Depression og dets udbredelse i Danmark 3
1.2 Definition af depression: 3
1.3 WHO's definition - ICD 10: 3
1.4 Forekomsten af depression i Danmark: 4
1.5 Årsager og behandling: 5
2.1 Biologiske samt sociologiske årsager til depression: 5
2.2 Psykologiske årsager til depression: 5
2.2.1 Sårbarhed-stress-modellen: 5
2.2.2 Psykologisk sårbarhed: 7
2.2.3 Udløsende begivenheder: 7
2.3.1 Biologiske årsager til depression: 8
2.3.2 Biologiske sårbarhedsfaktorer: 9
2.3.3 Årsagsmekanismerne – de biologiske hjerneprocesser: 9
2.3.4 Vækstfaktorer: 11
2.3.5 Sammenspillet mellem udløsende faktorer og årsagsmekanismer: 12
3.1 Er depression knyttet til senmoderniteten? 14
3.2 Karakteristik af vor tids samfund, individ og medier 14
3.2.1 Samfund: 14
3.2.2 Individet: 15
3.2.3 Mediernes indflydelse: 16
3.3 Becks kognitive depressionsmodel: 16
3.4 Er depression knyttet til senmoderniteten? 18
4.1 Konklusion: 19
5 Kilder: 20
Internet hjemmesider: 20
Bøger: 20
Afhandlinger: 20

Uddrag

"Indledning:
Min viden omkring depression før SRP var begrænset. Den viden jeg havde, var hurtigt opsnappet ud fra diverse medier. Jeg har ikke umiddelbart nogen erfaring med depression indenfor tættere familie eller bekendte, så jeg var egentlig lidt på bar bund.

Min nysgerrighed blev dog vækket da, jeg på WHO's hjemmeside læste at depression var et stigende problem som har mange økonomiske og sociale omkostninger. Det faktum at depression ofte omtales som en folkesygdom, giver et indtryk af hvor omfattende depression egentlig er, og hvor mange der faktisk lider af nedtrykthed, usikkerhed, følelse af uduelighed, lavt selvværd og meget mere.

I 60'erne blev antidepressive midler ud fra aminteorien udviklet. Siden da har forskningen i depression været stor, og der forskes stadig intensivt for at forsøge at forklare depression, både psykosocialt og biologisk, men depression synes at være en meget omfattende sygdom, med mange variabler.

Formålet med opgaven er at finde ud af hvorfor depression er et stigende problem, og om det er forbundet med den udvikling der er foregået rent samfundsmæssig. Hvor udbredt depression er og hvordan depression kan forklares ud fra biologiske og sociologiske vinkler.

Jeg vil altså prøve at belyse om depression er knyttet til senmoderniteten. Ud over det vil jeg også undersøge hvilke biologiske samt psykosociale årsager der er til depression, og samspillet mellem disse to faktorer."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Depression i Biologi A og Samfundsfag A

[6]
Bedømmelser
 • 30-10-2010
  Ganske god opgave - men lige lovlig meget fokus på de psykologiske dele, ikke så meget sociologiske dele, og lang redegørelse uden stor dybegående biologisk forklaring af depression.
 • 22-11-2010
  Rigtig god. Blev inspireret meget af kildelisten. jeg manglede bøger om depression, så jeg har haft stor glæde af denne opgave. tak :)
 • 13-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Udemærket opgave, dog mangel på fodnoter
 • 10-12-2011
  super god og velskrevet opgave der dækkerhele emnet.