Depression | SRO | Biologi A og Psykologi B

  • STX 2.g
  • SRO (Biologi A, Psykologi B)
  • 10
  • 16
  • 3542
  • PDF

Depression | SRO | Biologi A og Psykologi B

SRO i biologi og psykolog, der omhandler biologiske og psykologiske synsvinkler på depression.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Hvor mange er deprimeret i Danmark? 5
Symptomer og konsekvenser 7
Mulige forklaringer 9
Mulige behandlingsmetoder 14
Konklusion 16
Bibliografi: 17

Uddrag

Indledning

Depression er en sygdom, som har været kendt siden antikken, hvor den blev beskrevet med symptomer, som er genkendelige i vor tid, fortvivlelse, forstyrret søvn, modvilje mod at spise og rastløshed . Men efterhånden er depression blevet en mere almindelig sygdom. Nogle betegner den som en 'folkesygdom' og mener, at det er ved at udvikle sig til en epidemi . I løbet af et år vil 10 % af alle danskere, blive ramt af en af de forskellige depressions former, som bliver uddybet senere i opgaven. 20 % af alle mennesker er deprimeret i længere eller kortere perioder i løbet af deres liv. Depression er ikke et udtryk for en svag personlighed, nærmere en sygdom der berører ens humør, tanker og krop. Humøret bliver dårligere og man føler sig trist og glædeløs. Søvn, appetit og energiniveau er hårdt ramt og tankerne om en selv og andre ændres og forvrænges. Fortiden er glemt og fremtiden opgivet .
Jeg vil med disse ord gøre rede for prævalensen og symptomerne for depression. For derefter at uddybe konsekvenserne for den enkelte, forklaringer og behandlinger ud fra et biopsykosocial synspunkt.

Jeg vil bruge lærebøger, ugeskrift for læger, originalartikler samt internettet for at besvare disse... Køb adgang for at læse mere

Depression | SRO | Biologi A og Psykologi B

[1]
Bedømmelser
  • 14-10-2013
    meget god inspirations opgave.