Depression - Opgave i psykologi

 • HHX 3. år
 • Psykologi C
 • 12
 • 10
 • 3248
 • Word2007

Depression - Opgave i psykologi

Fyldig psykologiopgave hvor alt vedrørende depression bliver gennemgået. Både psykologiske og biologiske perspektiver inddrages i besvarelsen. Symptomerne på depression beskrives hvorefter mulige årsager dertil hjælper til at komme frem til behandlingsmåder.

Tager udgangspunkt i en case om skuespilleren Henning Jensen.

Indhold

1. Forklar hvornår en psykolog vil sige at man har en depression
2. Mulige årsager til depression.
Et biologisk perspektiv
Eksistentialisme
3. Beskriv grundigt symptomerne på depression
4. Beskriv betydningen af udløsende faktorer og sårbarhedsfaktorer
5. Analyse af vedhæftede case om Henning Jensen – symptomer, mulige årsager.
6. Diskuter værdien af at stille diagnose på baggrund af det tidligere udleverede spørgeskema
7. Hvilke kommentarer eller konklussion har i til brugen af ICD-10
8. Hvordan kan sygdommen behandles

Uddrag

Et psykodynamisk perspektiv
Der kan nævnes mange faktorer, der kan medvirke til depression, men Freud og Melanie Klein mener at det hele stammer fra en fastlåsning i den tidlige barndom. Freud taler om det narcissistiske udviklingstrin. Freud opfatter depression som en narcissistisk neurose, der dels er betinget af en fastlåsning på udviklingstrinnet, hvor barnet endnu ikke har skabt et forhold til omverden, og dels et narcissistisk objektvalgt, som på en måde ligner barnet selv, og et had-kærlighedsforhold til dette objekt, som typisk vil være moderen. Når denne disposition er til stede, vil tabet af kærlighedsobjektet kunne udløse depression, hvis barnet vender skylden indad. Dette ville finde sted som et angreb fra et tidligt udviklet overjeg. Objekttabet kunne være moderens død, eller blot situationer hvor barnet føler sig svigtet, skuffet eller krænket af objektpersonens.
Melanie mener at barnet har en medfødt aggresion, som det i angstprovokerende situationer kan anvende som et forsvar, ved at dele oplevelsen af sig selv som gode og onde elementer. I den parnoidskizoide position vil barnet på skift opleve moderen som enten god eller ond, afhængig af om det får dækket sine behov. De dårlige følelser som barnet har projiceres ud i omverdenen, mens gode følelser bliver isoleret som indre. Når barnet er ca. 6-10 måneder gammel indgår det i den depressive position, og moderen såvel som andre personer, bliver nu opfattet som helheder med måde positive og negative egenskaber. Nu er det at barnet oplever sig selv som adskilt fra... Køb adgang for at læse mere

Depression - Opgave i psykologi

[4]
Bedømmelser
 • 26-10-2010
  rigtig god opgave , som kan bruges
 • 15-12-2009
  fin opgave den kunne jeg bruge :D
 • 14-10-2013
  super god opgave om depression
 • 09-04-2011
  Det er en super god opgave!