Massefylde - Ethanol, salt og vand | NV-rapport

Massefylde - Ethanol, salt og vand | NV-rapport

Rapport om massefylde.

Formål:
Formålet med forsøget er i del 1 at bestemme nogle udvalgte stoffers massefylde, hvor der til forsøget bruges ethanol, almindelig køkkensalt og vand, og i del 2 som ekstraopgave at finde en genstands densitet.

Desuden er det hensigten at stifte bekendtskab med nogen af de fundamentale metoder, der bruges ved behandling af måleresultater i fysikkens univers.

Indhold

Formål
Teori
Forsøgsudførelse for forsøg 1
Måleresultater
Behandling af måleresultater for forsøg 1
Del 2. Den grafiske metode
Densitet for en beton-mursten
Konklusion
Tværfagligt

Uddrag

Forsøgsudførelse for forsøg 1:

1. Et måleglas stilles på den digitale vægt, og vægten nulstilles så den viser 0 g. Herunder må vægten ikke berøres, da dette vil have indflydelse på måleresultaterne.
2. Forsøget udføres i første omgang med H2O, hvor ca. 10mL hældes i måleglasset. Da det er forholdet mellem masse og volumen der er vigtigt for forsøget, er det i denne sammenhæng ikke så vigtigt at få præcis 10mL i glasset, men derimod at aflæse så præcist som muligt. Aflæs ved væskens underkant, som vist på figur 2. Den aflæste værdi V (i mL) noteres i skemaet.
3. Aflæs herefter massen m på vægten og denne værdi noteres også i skemaet, så værdierne for m og V står i samme søjle i resultatskemaet.
4. Forsøget fortsættes ved yderligere at hælde 10mL H2O i måleglasset, og værdierne m og V skrives i resultatskemaet.
5. Fortsæt med denne fremgangsmåde, hvor der hver gang tilsættes 10mL af væsken, og aflæses for m og V, så der foretages 10 målinger.
6. Forsøget gentages med ethanol og køkkensalt. Efter hver måleserie tørres glasset omhyggeligt... Køb adgang for at læse mere

Massefylde - Ethanol, salt og vand | NV-rapport

[1]
Bedømmelser
  • 27-05-2013
    Givet af Studerende på 5. år
    Rigtig fin opgave, dog lidt uoverskuelig, men fin udregninger