Bestemmelse af specifik varmekapacitet | Fysik B

  • HTX 1. år
  • Fysik B
  • 12
  • 9
  • 1209
  • PDF

Rapport: Bestemmelse af specifik varmekapacitet | Fysik B

Formål:
Formålet med øvelsen, er at afprøve en metode til bestemmelse af varmefylde i forskellige faste stoffer; henholdsvis messing, bly og aluminium.

Hypotese:
Det forventes at varmefylden for de faste stoffer messing, kobber og aluminium bliver fundet, ved hjælp af termodynamikkens 0. og 1. lov.

Studienets kommentar

Forsøgsbeskrivelse for varmefylden af faste stoffer:

Først skal der vand i kalorimeteret med en begyndelsestemperatur noget lavere end omgivelserne. Der skal netop være så meget vand, at de emner der skal undersøges, er dækket.
Endvidere skal anvendes et kar med kogende vand, hvor emnerne der undersøges opvarmet, inden de flyttes over i kalorimeteret. Her måles temperaturen før og efter med et termometer.
Under forsøget skal huskes at!
 Fastlæg kalorimeterets masse
 Fastlæg vandets masse der hældes i kalorimeteret
 Fastlæg emnerne, som skal undersøges m. h. t. art og masse, samt tabelværdi for den specifikke varmekapacitet.
 Anbring emnerne i kogende vand i så lang tid, at de har samme temperatur i hele legemet, og flyt dem over i kalorimeteret.
 Temperaturen måles i kalorimeteret før emnet flyttes fra det kogende vand over i kalorimeteret, og når temperaturen har stabiliseret sig efter flytningen.
 Der gennemføres tre forsøg med hvert emne og den gennemsnitlige varmefylde beregnes.
 Alle værdier indføres i tabel.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Formål 2
Hypotese 2
Betegnelser 2
Benævnelser 3
Teori 3
Apparatur 4
Forsøgsbeskrivelse 5
Resultater 5
Gruppe 1 5
Gruppe 2 6
Gruppe 3 6
Beregninger 7
Resultater 8
Vurdering 9
Fejlkilder 9

Uddrag

Der er en sammenhæng mellem denne tilførte varme og temperaturstigningen. Nogle stoffer bliver nemlig varmet nemmere op end andre. For eksempel skal vand bruge en varmetilførsel på 4,18 kJ for at få 1 kg vand til at stige 1 ℃. Størrelsen kJ/℃ kaldes for varmekapaciteten, som er symboliseret med tegnet C... Køb adgang for at læse mere

Bestemmelse af specifik varmekapacitet | Fysik B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.