SRP om Den Spanske Syge i 1918 i Historie og Biologi

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Biologi A)
 • 10
 • 20
 • 8062
 • PDF

SRP om Den Spanske Syge i 1918 i Historie og Biologi

SRP om Den Spanske Syge fra 1918, hvor opgaven er skrevet i Historie A og Biologi A - I opgaven undersøger jeg epidemien, og herudover gennemgår jeg sygdommens udbrud, og immunsystemets reaktion på smitten, for slutteligt at vurderer den nuværende situation i forhold til at forhindre sygdomsepidemier.

Elevens kommentar

Jeg ville have beskrevet den biologiske del mere detaljeret hvis jeg kunne skrive opgaven igen, da jeg har biologi på A. Desuden ville jeg have flere figurer der viser immunsystemets reaktion på vira.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Abstract ligger til sidst i opgaven.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 2
2. Den spanske syge 2
3. Navnets oprindelse 3
4. Udbredelse 4
5. Omfang 5
6. Krigen og pandemien 6
7. Immunsystemet 8
7.1 Immunforsvaret 8
7.2 Smitte med vira 10
8. Influenza 12
9. A-influenzaers pandemier 13
10. Influenzaepidemier i det 21. århundrede 13
11. Konklusion 15
12. Litteraturliste 18
13. Abstract 20
14. Bilag – Aktuel videnskab (artikel)

Uddrag

"1. Indledning:
Årene 1918-1919 var for de fleste en mørk og grusom tid. Ikke kun pga. den første verdenskrig, men også sult og død var hverdag i samtiden. At der hertil kom en influenzaepidemi, som ingen var i stand til at sætte en stopper for, forværrede blot situationen. Influenzaepidemien den spanske syge, hærgede verden med stor kraft og viste ingen nåde.

Jeg vil i denne opgave forsøge at belyse sygdommen bag epidemien fra en biologisk, såvel som historisk synsvinkel. Kendetegnet for denne influenzaepidemi er begrebet ”den spanske syge”, hvilket jeg vil forsøge at beskrive nærmere i opgaven.

Desuden vil jeg give en forklaring på baggrunden for influenzaepidemiens udbredelse og omfang, da jeg mener dette er en afgørende faktor - ikke kun for forståelsen af sygdommen i sig selv - men også for forståelsen af, hvordan verden så ud dengang, ikke mindst i krigstid.

Ud fra denne forklaring, vil jeg forsøge at skabe en vurdering af, hvorfor den spanske syge kunne få et omfang, der antog karakter af en pandemi. For at få et fuldendt billede af den spanske syge, vil jeg give en biologisk redegørelse for immunsystemet, samt dettes reaktion på smitte med vira.

Ligeledes vil jeg give en biologisk redegørelse for, hvorfor type A-influenza virus kunne forårsage pandemier. Slutteligt vil jeg vurdere, hvilke muligheder der i dag findes, til hindring af sygdomsepidemier, lignende den spanske syge."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Den Spanske Syge i 1918 i Historie og Biologi

[6]
Bedømmelser
 • 13-01-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  fin inspiration, men husk man aldrig får den samme opg formulering som andre
 • 30-04-2012
  En rigtig god opgave som belyser problemformuleringen
 • 27-01-2015
  God og brugbar, til de passende dele
 • 21-10-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  En rigtig god SRP med gode forklaringer:)