SRP: Den Sorte Død og Pesten i Europa i Biologi og Historie

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Biologi A)
  • 7
  • 20
  • 7930
  • PDF

SRP: Den Sorte Død og Pesten i Europa i Biologi og Historie

SRP fra 2007, som omhandler Den Sorte Død belyst med Biologi og Historie.

Opgaven undersøger bl.a. pesten som epidemi, opfattelsen af mikroorganismer, samt hygiejne og befolkningstæthed i relation til udbredelsen af Den Sorte Død.

Herudover er der en gennemgang af spredningen af den Sorte Død igennem Europa, og udvikling fra sygdom til epidemi.

Slutteligt er den en opsamlende konklusion, samt perspektiver til samtidens bekæmpelse af Pesten i relation til nutidens pestbekæmpelse.

Lærers kommentar

Meget god biologisk, men den historiske del manglede underbygning.

Elevens kommentar

Den historiske del haltede.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Der mangler et abstract, som der skal være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 1
Epidemi 2
Mikroorganismer 3
Hygiejne og befolkningstæthed 6
Spredning af en epidemi 7
Den sorte død(1347-1352) 8
Yersinia Pestis 9
Pestens hærgen gennem Europa 11
Pestens udvikling til pandemi og dens grusomheder 12
Kirkens rolle i pestens spredning 14
Pestens forsvinden 15
Muligheder for at bekæmpe sygdommen i samtiden og nutiden 16
Konklusion 18
Perspektivering 18
Litteraturliste 18

Uddrag

At man kan sky noget som pesten, er et ordsprog vi har i dag. Det er dog de færreste, som tænker over at dette ordsprog stammer helt tilbage til Den Sorte Død, som brød ud i Europa i 1347 og sluttede i 1352. En epidemi, som efterlagde Europa affolket og stærkt påvirket.

Var det guds straf for menneskets synder, planeternes placering de pågældende år eller måske en komets optræden på nattehimlen? Dette var teorier, som folket i middelalderen havde om grunden til denne forfærdelige plage. I dag er vi selvfølgelig blevet en del klogere, og kan belyse plagen på en helt anderledes måde.

Vi ved i dag, at Den Sorte Død skyldes mikroorganismer. Mikroorganismer var ikke et begreb man opererede med i middelalderen, så bl.a. derfor var det så vanskeligt at slå fast, hvad årsagen egentlig var. Først i 1483 blev en mand født, som kom med den første teori, om at de fleste sygdomsårsager kunne forårsages af usynlige organismer.

Dette var Girolamo Fracastoro(1483 – 1552), som kaldte de usynlige organismer for sygdomsfrø. Dog hedder de ikke det samme, som vi kalder dem i dag, men hans filosofiske opfattelse af sygdomsfrøene dækker forbløffende nøjagtigt meget af vores opfattelse af mikroorganismer i dag. Han kunne dog ikke bevise sine påstande, eftersom de var filosofiske.

Så det var først da Antony Van Leeunwenhoeck(1632 – 1723) opfandt mikroskopet og kunne iagttage bl.a. forskellige bakterieformer, at mikroorganismer blev kendt af mennesket. Det var først i 1800-tallet det blev bevist, at mikroorganismer var årsagen til infektionssygdomme. Dette blev bevist af kemikeren Louis Pasteur(1822 – 1895). Altså næsten 400 år senere efter den første begyndte at tænke på mikroorganismers eksistens og deres forårsagelse af infektionssygdomme.

Som sagt var det før overtro der dominerede tankegangen omkring, hvorledes den sorte død blev spredt og hvordan man blev inficeret. Man tænkte på den sorte død bl.a., som en pige med en kost, som fejede befolkningen væk, eller en dreng med en rive, som så ikke tog hele befolkningen med sig. I dag er det selvfølgeligt lettere for os at se, hvordan epidemien blev spredt og inficerede folk. Som før nævnt med vores viden om mikroorganismer og bl.a. den klare sammenhæng, som der var mellem handelsruter og spredningen af den sorte død... Køb adgang for at læse mere

SRP: Den Sorte Død og Pesten i Europa i Biologi og Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.