Blokdannelser i Europa - Den nye Verden - Noter

 • HHX 3. år
 • Historie B
 • Ingen givet
 • 9
 • 3929
 • Word2003

Blokdannelser i Europa - Den nye Verden - Noter

Dette er en række noter til emnet "Blokdannelser i Europa" fra bogen "Den nye verden 1945-200" i samtidshistorie på HHX.

Indhold

Blokdannelserne i Europa (side 9-29) 1
Den store Alliance 1
Stormagternes interesser 1
Fra Jalta til Postdam 2
Det befriede Europa 2
Polens-spørgsmålet 3
Tysklands-spørgsmålet 3
Oprettelsen af FN 4
Folkedemokratisering i Østeuropa 4
USA's inddæmningspolitik 4
Truman-doktrinen 5
Marshall-planen 5
Sovjet og Østeuropa 6
Tjekkoslovakiet bliver kommunistisk 6
Jugoslaviens enegang – opgør med nationalkommunismen 6
Tysklands deling 7
Atlantpagten og styrkeforholdet 1950 7
Bipolariteten 8

Uddrag

Storbritannien
Storbritanniens primære mål var at forblive stormagt.
De ville beholde kontrollen over Nordsø-området og middelhavs-området, hvor de havde Gibraltar og Suezkanalen
De ville mindste den Sovjetiske magt mest muligt.
Modsat USA havde Storbritannien indset at Sovjet ville få kontrollen over Øst- og Centraleuropa. I 1944 mødtes Churchill og Stalin i Moskva. De blev enige om at dele Europa; Sovjet fik Rumænien og Bulgarien og Storbritannien fik Grækenland. Ungarn og Jugoslavien deltes de om. Det var vigtigt for Storbritannien, at få Grækenland, da Sovjet eller havde frit lejde til Tyrkiet m.m.
Storbritannien havde haft svære tab og deres ressourcer militært og økonomisk var begrænsede, så disse planer kunne kun opfyldes med hjælp fra USA... Køb adgang for at læse mere

Blokdannelser i Europa - Den nye Verden - Noter

[23]
Bedømmelser
 • 14-06-2009
  Rigtig gode notater, men mangler lidt emner hist og her.
 • 14-06-2006
  ok..lidt lange "notater" nærmest som opgave men god ellers
 • 01-04-2014
  WENMIN WENMIN WENMIN WENMIN WENMIN WENMIN
 • 18-09-2013
  meget gode noter.,,,,,,,,,,,,,,